ເສົ້າ ຕະຫຼາດທົ່ງຂັ້ນຄຳ ໄໝ້ໝົດ ແຕ່ບໍ່ມີຜູ້ບາດເຈັບ

630 (1)

ຄວາມຂືບໜ້າລ່າສຸດທີ່ໄຟໄໝ້ ທົ່ງຂັນຄຳໃນລາວເມື່ອຄືນທີ່ຜ່ານມາ ປາກົດວ່າຮ້ານຄ້າໃນຕະຫຼາດໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍທັ້ງໝົດ ແຕ່ບໍ່ມີຜູ້ຮັບບາດເຈັບຫຼືເສຍຊີວິດ…
ຄວາມຄືບໜ້າເຫດໄຟໄໝ້ຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ຕະຫຼາດ ‘ທົ່ງຂັນຄຳ’ ຕະຫຼາດເກົ່າແກ່ເປັນຕະຫຼາດໃຫຍ່ລະດັບ 2 ໃນວຽງຈັນ ຢູ່(ສປປລາວ)
ເມື່ອຄືນທີ່ 26 ມີນາທີ່ຜ່ານມາ ລ່າສຸດທາງການຍັງບໍ່ສະຫຼຸບດີ ແຕ່ການສອບຸາມຂໍ້ມູນຈາກແຫຼ່ງຂ່າວພົບວ່າ ຮ້ານຄ້າຫຼາຍກວ່າ 300 ຮ້ານ ຖືກໄຟໄໝ້ໃດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍທັ້ງໝົດ ຂະນະຂໍ້ມູນທີ່ເສຍຫາຍກຳລັງຢູ່ລະຫວ່າງປະເມຶນ ແຕ່ແຫຼ່ງຂ່າວລະບຸວ່າ ຮ້ານຄ້າຂະໜາດກາງພຽງຮ້ານດຽວກໍ່ເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າ 2,500,000,000ກີບ ສ່ວນສາເຫດໄຟໄໝ້ແມ່ນຢູ່ໃນລະຫວ່າງການສືບສວນ.