ອ້ວນຫຼາຍ ສ່ຽງຕໍ່ຕາບອດໃດ້

 

image (3)
ປັດຈຸບັນພາວະສັງຄົມທີ່ເລັ່ງລີບສົ່ງຜັນໃຫ້ພຶດຕິກຳການບໍລິ,ພກຂອງຄົນໃນສັງຄົມຕ້ອງປ່ຽນແປງໄປມີອາຫານຫລາຍປະເພດທີ່ຖືກຜະລິດຂື້ນເຜື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກຜູ້ບໍລິໂພກໃນຊີວິດປະຈຳວັນໃນຂະນະດຽວກັນສ່ຽງຕໍ່ໂລກໄພໄຂ້ເຈັບຕາມມາດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ເຊິ່ງໂລກທີ່ເກິດຈາກພຶດຕິກຳການບໍລິໂພກຜິດໆໃນປັດຈຸບັນນີ້ເປັນໂລກໃກ້ໂຕແລະມັກພົບຫຼາຍທີ່ສຸດນັ່ນຄືຶ:ໂລກອ້ວນ

ແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານວິໃຈເຜີຍວ່າ “ນອກຈາກໂລກອ້ວນຈະສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍເກຶດໂລກຄວາມດັນ ເບົາຫວານ ໂລກຫັວໃຈອື່ນໆຕາມມາແລ້ວນັ້ນໂລກອ້ວນຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍຕາບອດໃດ້ເລຍ”
ນັກວິໃຈກ່າວຕໍ່ວ່າ“ໂດຍກ່ອນໜ້ານີ້ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີຈາກຜົນການວິໃຈຂອງສະຖາບັນKaiserທີ່ໃດ້ຍືນຍັນກັບເລື່ອງນີ້ວ່າການປ່ວຍເປັນໂລກອ້ວນນັ້ນເຮັດໃຫ້ສ່ຽງຕໍ່ການເກິດພາວະຄວາມດັນໃນໂພງສະມອງສູງເຊຶ່ງຈະມີອາການຄື່ນໄສ້ ປວດຫັວ ເບິ່ງບໍ່ເຫັນຊັດ ຈົນອາດເຮັດໃຫ້ເກຶດພາວະແຊກຊ້ອນເຖິງຂັ້ນຕາບອດໃດ້ນັ້ນເອງ”

“ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມເຖິງແມ້ໂລກອ້ວນຈະເປັນໂລກທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ເກິດໂລກອື່ນຕາມມາຢ່າງໜ້າຕົກໃຈແຕ່ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສູດຄືເລື່ອງໂຄຊະນາການແລະພຶດຕິກຳການບໍລິໂພກຂອງຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ຕ້ອງຕະຫນັກເຖິງສານອາຫານອັນຄົບຖ້ວນທັ້ງຜັກ ໝາກໄມ້ ອື່ນໆລວມໄປເຖິງການໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບມື້ອາຫານ ການອອກກຳລັງກາຍທີ່ເໝາະສົມຢ່າງຖຶກຕ້ອງແລະນີ້ຄືສິ່ງທີ່ຕ້ອງຄຳ
ນຶງເຖິງເປັນອັນດັບແລກ ກ່ອນທີ່ຈະແກ້ປັນຫາປາຍເຫດ”.