Nokia ເປີດສຶກທ້າ Sony ດວນສຸດຍອດກ້ອງມືຖື #CameraDuel ອີກຮອບໜຶ່ງ

<ignore_js_op>

ຊ່ວງນີ້ຝ່າຍກິດຈະການໂທລະສັບຂອງ Sony ຄົງກຳລັງວຸ້ນວາຍກັບການກຽມແຜນໂປຣໂໝດສິນຄ້າໃໝ່ຂອງບໍລິສັດແບບ XPERIA Z2 ທີ່ຫາກ່ອນເປີດໂຕໄປເມື່ອທ້າຍເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງເຄື່ອງໂທລະສັບນີ້ມາພ້ອມກັບ Exmor RS ຄວາມລະອຽດ 20.7 ລ້ານພິກເຊວ ເປັນເຊັນເຊີ້ກ້ອງຂະໜາດໃຫຍ່ 1/2.3 ນິ້ວ ທີ່ດັດແປງມາຈາກເຊັນເຊີ້ຂອງກ້ອງຄອມແພັກ CyberShot ເຊິ່ງຂະໜາດດັ່ງກ່າວໃຫຍ່ເປັນອັນດັບທີໜຶ່ງຂອງທາງຝັ່ງ Android ແຕ່ເປັນອັນດັບສອງຂອງຕະຫຼາດຮອງຈາກ Lumia 1020 ທີ່ມີຂະໜາດເຊັນເຊີ້ 1/1.5 ນິ້ວ

ເຊິ່ງເລື່ອງຂອງເລື່ອງກໍມີຢູ່ວ່າ Sony ສາຂາປະເທດອັງກິດໄດ້ໃຊ້ຊ່ອງທາງເຄື່ອຂ່າຍອອນລາຍທະວີດເຕີໃນການໂປຣໂໝດເຄື່ອງ XPERIA Z2 ດ້ວຍຄຳເວົ້າທີ່ວ່າ “Award-Winning Camera Technology” ເຊິ່ງທາງ Nokia ທີ່ເປັນອັນດັບໜຶ່ງດ້ານກ້ອງມືຖືເລີຍອອກມາປັ່ນປ່ວນທ້າດວນກັບ Sony ມາເປີດສຶກດວນກ້ອງ #CameraDuel ກັນໃຫ້ຮູ້ວ່າຂອງໃຜດີກວ່າກັນດ້ວຍຄຳເວົ້າທີ່ວ່າເມືອງນີ້ (ອຸດສາຫະກຳກ້ອງມືຖື) ນີ້ບໍ່ໃຫຍ່ພໍສຳລັບເຮົາສອງຄົນດອກ ຫຼັງຈາກທີ່ເປີດໂຕເຄື່ອງ XPERIA Z2 ໃໝ່ໆກໍຖືກສະກິດ ກັນໄປແລ້ວຮອບໜຶ່ງ