ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຫາລືແຜນພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ

lao discussion

ໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນານີ້, ຢູ່ສະ ຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດ ແທນ, ກະຊວງພະລັງ ງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ໄດ້ມີກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບແຜນງານຮ່ວມມືທາງ ດ້ານພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມໄລຍະ II ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ການພັດ ທະນາດ້ານພະລັງງານມີ ປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄວາມຍືນ ຍົງ, ໂດຍການເປັນ ປະທານຂອງ ທ່ານ ຈັນໂທ ມີລັດຕະນະແພງ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງ ງານທົດແທນ ແລະ ທ່ານ ມາໂກ ຊີຣີເນັນ ທີ່ປຶກສາສະຖານທູດແຟັງ ລັງປະຈໍາ ນະຄອນຫລວງຮ່າໂນ້ຍ.

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ຜູ້ເຂົ້າ ຮ່ວມໄດ້ປືກສາຫາລືແລກປ່ຽນປະສົບການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງ ການໄລ ຍະຜ່ານມາເພື່ອນໍາມາເປັນພື້ນຖານອ້າງອີງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາໂຄງການໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ ຕະ ຫລອດໄປ. ລັດຖະບານລາວ, ຍາມໃດກໍຖືເອົາການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນເປັນທ່າແຮງ ທີ່ສໍາຄັນປະກອບ ສ່ວນ

ໃຫ້ແກ່ການພັດ ທະນາປະເທດໂດຍການພັດທະນາພະລັງງານທີ່ສະອາດໃຫ້ແກ່ສັງ ຄົມ, ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ເຊິ່ງສະແດງ ອອກໃນຍຸດທະສາດການພັດທະ ນາພະລັງງານທົດ ແທນໄດ້ກໍານົດໄວ້ເຖິງປີ 2025 ຈະໃຫ້ມີພະລັງ ງານທົດແທນນໍາໃຊ້ໃນສັງຄົມ ກວມເຖິງ 30%, ຂອງການຊົມ ໃຊ້ພະລັງງານທັງໝົດ, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງ ຈໍາເປັນຕ້ອງຄົ້ົ້ນຄວ້າຫາການສະ ໜັບສະໜູນບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານ ເຕັກໂນໂລຊີ, ປະສົບປະການລວມ ເຖິງງົບ ປະມານຈາກພາກລັດ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຈາກປະເທດ ເພື່ອນມິດທັງຫລາຍພະ ລັງງານທົດແທນແມ່ນປັດໄຈພື້ນ ຖານສໍາລັບ ຄວາມຕ້ອງການໃນການດໍາລົງຊີ ວິດຂອງມະນຸດ ແລະ ທັງເປັນກົນ ໄກທີ່ສໍາຄັນຂອງການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນທາງດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວ ທາງດ້ານເສດ ຖະກິດ. ໄລຍະຜ່ານມາຄວາມ ຕ້ອງການພະລັງງານມີການເພີ່ມ ຂຶ້ນ, ບັນດາປະເທດໃນໂລກຖືວ່າ ພະລັງງານທີ່ສະອາດຕ້ອງເປັນມິດ ກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ສໍາລັບໃນຂົງ ເຂດອາຊຽນກໍໄດ້ພະຍາຍາມສູງ ໃນການພັດ ທະນາພະລັງງານທົດ ແທນປະເພດຕ່າງໆເພື່ອ ຮອງຮັບ ຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະ ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມພາຍໃນປະ ເທດໂດຍໄດ້ກໍານົດບັນດາຍຸດທະ ສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ສອດຄ່ອງ ກັບຄວາມເປັນຈິງຂອງແຕ່ລະປະເທດ.

 

ແຫລ່ງຂ່າວ: ລາວພັດທະນາ