ເຍື່ອໂພງມົດລູກຈະເລີນຜິດບ່ອນ5ອາການເຫລົ່ານີ້ບົ່ງບອກເຖິງຫຍັງ?

อาการก่อนมีประจำเดือน

ເຍື່ອ​​ໂພງ​ມົດລູກ​ຈະເລີນ​ຜິດ​ບ່ອນມີ5ອາການ​ທີ່​ເປັນ​ສັນ​ຍານ​ຂອງ​ພະຍາດ​ເຍື່ອ​​ໂພງ​ມົດລູກ​ຈະເລີນ​ຜິດ​ບ່ອນ​ນຳ​ມາ​ໃຫ້​ເຊັກ​ກັນ​ກ່ອນບາງຄົນ​ກໍ​ມີ​ອາການ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ຕິດ​ໂຕ​ຢູ່
ພະຍາດ​ເຍື່ອ​​ໂພງ​ມົດລູກ​ຈະເລີນ​ຜິດ​ບ່ອນເຊື່ອ​ບໍ່​ວ່າ​ບາງເທື່ອ​ພະຍາດ​ເຍື່ອ​ໂພງ​ມົດລູກ​ຈະເລີນ​ຜິດ​ບ່ອນກໍ​ໄປ​ເກີດ​ໃນ​ຕຳແໜ່ງ​ທີ່​ເຮົາ​ຄິດບໍ່​ຮອດສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້​ໄລຍະ​ທີ່​ເຮົາ​ມີ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ເກີດ​ຄວາມ​ຜິດ​ປົກກະຕິ​ແປກໆຂຶ້ນ​ກັບ​ເຮົາຍິ່ງ​ສາວ​ຄົນ​ໃດ​ມີ​ບັນຫາ​ສຸຂະພາບ​ທີ່​ໜ້າ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ທຸກ​ເທື່ອ​ທີ່​ມີ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ຢ່າງ5ອາການທີ່ Prevention ເຕືອນ​ມານີ້​ແຫລະ​ອາດ​ເປັນ​ສັນ​ຍານ​ທີ່​ຊັດເຈນ​ໄດ້​ເກືອບ​ຮ້ອຍ​ເປີ​ເຊັນ​ວ່າ​​ມີ​ພາ​ວະ​ເຍື່ອ​​ໂພງ​ມົດລູກ​ຈະເລີນ​ຜິດ​ບ່ອນ​ຢູ່​ກໍ່ໄດ້

ອາການ​ຜິດ​ປົກກະຕິ​ຂອງ​ລະບົບ​ທາງເດີນ​ອາ​ຫານ 
ອາການ​ຈຸກ​​ທ້ອງ,ອາການ​ທ້ອງ​ອືດຫລື​ອາການ​ຖອກທ້ອງ​ເປັນ​ລັກສະນະ​ອາການ​ທາງ​ລະບົບ​ລຳ​ໄສ້​ແລະ​ລະບົບ​ທາງເດີນ​ອາຫານວ່າ​ເມື່ອ​ອາການ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ມາ​ເກີດ​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ທີ່​ມີ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ອາດ​ກາຍ​ເປັນ​ສັນ​ຍານ​ຂອງ​ພະຍາດ​ເຍື່ອ​ໂພງ​ມົດລູກ​ຈະເລີນ​ຜິດ​ບ່ອນໄດ້ຄືກັນ
ໂດຍ​ສາດ​ສະດາ​ຈານ​ລິນ​ດາ ກິ​ຟ​ຟິ​ຟ ຫົວ​ໜ້າ​ທີມ​ວິ​ໄຈ​ຈາ​ກສະ​ຖາ​ບັນ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີແມດ​ຊາ​ຊູ​ເຊດ ໄດ້​ອະທິບາຍ​ເພີ່ມເຕີມ​ວ່າ:ອາການ​ທ້ອງ​ອືດ,ຖອກທ້ອງ​ຫລື​ອາການ​ຈຸກ​​ທ້ອງ​ທີ່ເກີດຂື້ນ​ລະຫວ່າງ​ການ​ມີ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ຂອງ​ສາວໆ​ຄວາມຈິງ​ແລ້ວ​ຮ່າງກາຍ​ບໍ່​ໄດ້​ເກີດ​ຄວາມ​ຜິດ​ປົກກະຕິ​ໃດໆກັບ​ບໍລິເວນທ້ອງ​ແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍ​ວ່າ​ອາການ​ທີ່ເກີດຂື້ນ​ມີ​ສາ​ເຫດ​ມາ​ຈາກ​ເຍື່ອ​​ມົດລູກ​​ຈະເລີນ​ເຕີບໂຕ​ຢູ່​ໃກ້​ລຳ​ໄສ້​ຫລື​ທາງເດີນ​ອາຫານເວລາ​ທີ່​ມົດລູກ​ເກີດ​ການ​ປັ້ນ​ຫລັ່ງ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ອອກ​ມາລຳ​ໄສ້​ແລະ​ບໍລິເວນທ້ອງ​ຈຶ່ງ​ຖືກ​ບັງຄັບ​ໃຫ້​ເກີດ​ອາການ​ຜິດ​ປົກກະຕິ​ໄປ​ນໍາຊຶ່ງ​ເພື່ອ​ຄວາມຫມັ້ນ​ໃຈ​ອາດ​ຕ້ອງ​ສ່ອງ​ກ້ອງ​ກວດ​ໃນ​ບໍລິເວນທ້ອງ​ເພື່ອ​ເອົາ​ຕົວ​ຢ່າງ​ເນື້ອ​ເຍື່ອ​ມາ​ກວດ​ສອບ​ອີກເທື່ອໜຶ່ງ

ເຈັບ​ປວດ​ຊ່ອງ​ເອິກ​ຫລື​ຮູ້ສຶກ​ເຈັບ​ເມື່ອ​ຫາຍ​ໃຈ 
ສາ​ເຫດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ເຮັດໃຫ້​ໝໍພິຈາລະນາ​ພະຍາດ​ຜິດ​​ໄປ​ອາດ​ເປັນ​ເພາະ​ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ຄິດ​​ວ່າ​ເຍື່ອ​​ໂພງ​ມົດລູກ​ຈະ​ຈະເລີນ​ເຕີບໂຕ​ໄດ້​ທຸກ​ສ່ວນ​ໃນ​ຮ່າງກາຍ​ຜູ້ຍິງເຊັ່ນ:ເຍື່ອ​ໂພງ​ມົດລູກ​ຈະເລີນ​ທີ່​ແຂນ,ຂາຫລື​ກະ​ບັງ​ລົມເປັນ​ຕົ້ນອັນ​ເປັນ​ສາ​ເຫດ​ຂອງ​ອາການ​ແໜ້ນ​ໜ້າ​ເອິກ,ຫາຍ​ໃຈ​ບໍ່​ຄ່ອຍ​ອອກຫລື​ເຈັບ​ຮ່າງກາຍ​ສ່ວນ​ເທິງ​ທຸກ​ເທື່ອ​ທີ່​ເປັນ​ປະຈຳ​ເດືອນຊຶ່ງ​ຖ້າສາວໆຄົນ​ໃດ​ຮູ້ສຶກ​ເຈັບ​ແຂນ​ເບື້ອງ​ໃດ​ເບື້ອງ​ໜຶ່ງ​ຈົນ​ຍົກ​ບໍ່​ຄ່ອຍ​ໄຫວຫລື​ມີ​ອາການ​ຫາຍ​ໃຈ​ບໍ່​ຄ່ອຍ​ອອກ​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ທີ່​ມີ​ປະຈຳ​ເດືອນອາດ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຫລາຍວ່າ​​ມີ​ພາ​ວະ​ເຍື່ອ​ໂພງ​ມົດລູກ​ຈະເລີນ​ຜິດ​ບ່ອນ​ແລ້ວ

ມີ​ທ່າອ່ຽງ​ເປັນ​ໝັນ
ລະບົບ​ສືບ​ພັນ​ຂອງ​ເພດ​ຍິງ​ທີ່​ເປັນ​ປົກກະຕິໄຂ່​ທີ່​ຖືກ​ຜະລິດ​ຈາກ​ຮວຍໄຂ່​ຈະ​ເດີນທາງ​ໄປ​ຕາມ​ທໍ່​ນຳ​ໄຂ່​ແລະ​ໄປ​ພົບກັບ​​ຂອງ​ເພດ​ຊາຍ​ຈົນ​ເກີດ​ການ​ປະຕິ​ສົນ​ທິ​ຂຶ້ນ​ວ່າ​ກັບ​ຜູ້ຍິງ​ທີ່​ມີ​ເຍື່ອ​ໂພງ​ມົດລູກ​ຈະເລີນ​ຜິດ​ບ່ອນຈະ​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ປົກກະຕິ​ບ່ອນ​ທໍ່​ນຳ​ໄຂ່​ນໍາຈຶ່ງ​ເຮັດໃຫ້​ໄຂ່​ທີ່​ຖືກ​ສົ່ງ​ມາ​ຈາກ​ຮວຍໄຂ່​ບໍ່​ສາມາດ​ຕົກ​ມາ​ເຖິງ​ທໍ່​ນຳ​ໄຂ່​ໄດ້ການ​ປະຕິ​ສົນ​ທິ​ຈຶ່ງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໄດ້​ຍາກ​ຫລື​ບໍ່​ມີ​ມື້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໄດ້​
ທັງ​ນີ້​ສາດ​ສະດາ​ຈານ​ເບີລຕັນ ແບ​ລິ​ເອີ ຫົວ​ໜ້າ​ພະແນກ​ສູ​ຕິນ​ລີ​ສາດຄະນະ​ແພ​ດ​ສາດ ມະຫາ​ວິທະຍາ​ໄລ​ມິດ​ຊູ​ລີຍັງ​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມຕືມ​ມາ​​ວ່າ:ຜູ້ຍິງ​ທີ່​ລະບົບ​ສືບ​ພັນ​ປົກກະຕິ​ດີ​ຈະ​ມີ​ທ່າອ່ຽງ​ຖືພາ​ປະ​ມານ20%ຕໍ່​ເດືອນໃນ​ຂະນະ​ຜູ້ຍິງ​ທີ່​ມີ​ພາ​ວະ​ເຍື່ອ​​ໂພງ​ມົດລູກ​ຈະເລີນ​ຜິດ​ບ່ອນຈະ​ມີ​ທ່າອ່ຽງຖືພາ​ປະ​ມານ10%ຕໍ່​ເດືອນ​ເທົ່າ​ນັ້ນອີກ​ທັງ​ຝາ​ມົດລູກ​ຂອງ​ສາວໆເຫລົ່າ​ນີ້​ຍັງ​ບໍ່​ຄ່ອຍ​ສົມບູນ​ແລະ​ບໍ່​ແຂງ​ແຮງ​ພໍ​ຈະໃຫ້​ໂຕອ່ອນ​ມາ​ຝັງ​ໂຕ​ໃນ​ມົດລູກ​ໄດ້​ນໍາອີກ​
ສະ​ນັ້ນ​ຈຶ່ງ​ຖື​ໄດ້​ວ່າ​ຜູ້ຍິງ​ທີ່​ມີ​ພາ​ວະ​ເຍື່ອໂພງ​ມົດລູກ​ຈະເລີນ​ຜິດ​ບ່ອນສ່ວນ​ຫລາຍ​ຈະ​ເປັນ​ພາ​ວະ​ເປັນ​ໝັນ​ຕິດ​ໂຕ​ມາ​ເກືອບ​ທຸກ​ຄົນ​ນັ້ນ​ເອງ