ສາຍດ່ວນມະໂຫສົດ ແບບຢ່າງທີ່ອົງການອື່ນຄວນຮຽນເອົາ

image

ເປັນໄລຍະເວລາຫຼາຍປີທີ່ເກີດມີຫາງສຽງ ຈົ່ມວ່າເລື່ອງການບໍລິການຂອງແພດໝໍ ໃນໂຮງໝໍລັດ ເຊິ່ງນັ້ນກໍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າການບໍລິການຂອງແພດໝໍໃນໂຮງໝໍລັດບໍ່ດີໄປໝົດ ເພາະມັນເປັນທຳມະຊາດຂອງສັງຄົມມະນຸດຢູ່ແລ້ວວ່າ ໃນແຕ່ບ້ານ, ແຕ່ລະຫຼັງຄາເຮືອນ, ຫຼືແຕ່ລະສຳນັກງານອົງການ ກໍລ້ວນແຕ່ມີຜູ້ດີແລະຜູ້ບໍ່ດີປະປົນກັນໄປ ແຕ່ຜູ້ບໍດີນັ້ນຈະມີໜ້ອຍດຽວເທົ່ານັ້ນ ແລະຈົ່ງເຂົ້າໃຈວ່າທຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນອົງການຈັດຕັ້ງ ຕ່າງໆ ແມ່ນລູກຫຼານຂອງປະຊາຊົນ ເປັນຄົນບ້ານນັ້ນເມືອງນີ້ໃນປະເທດລາວເຮົາ ດັ່ງນັ້ນ ຈົ່ງເຂົ້າໃຈວ່າຄົນທີ່ເຮັດວຽກບໍລິການຕ່າງໆນັ້ນ ກໍລູກຫຼານຂອງປະຊາຊົນເຮົາ ເຂົາຖືກສັງຄົມແລະສິ່ງແວດລ້ອມສ້າງສັນມາແບບນັ້ນ ຈະຖິ້ມໂທດໃຫ້ແຕ່ສຳນັກງານໃດໜຶ່ງກໍບໍ່ຖືກເຕັມຮ້ອຍ.

ແນວໃດກໍຕາມ, ເຖິງແມ່ນຫາງສຽງສັງຄົມຈະສ່ອງແສງບັນຫາດ້ວຍວິທີການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກໍຕາມ ເຊັ່ນ ຈົ່ມຜ່ານສື່ປະເພດຕ່າງໆ, ຈົ່ມຂວັນຕາມສະຖານທີ່ຊຸມຊົນ ຫຼືຮ້າຍດ່າຂຶ້ນກັບທີ່ກໍມີ ນັ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະຊາຊົນບໍ່ມີຊ່ອງທາງທີ່ຈະສ່ອງແສງເຖິງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ, ຖືກຕ້ອງ ແລະຖືກບ່ອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ທາງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍໄດ້ເກັບເອົາມາພິຈາລະນາ ແລະເລິ່ມເປີດປະຕູກ່ອນໝູ່ແມ່ນ ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ທີ່ເປີດສາຍດ່ວນເຖິງຄະນະຜູ້ບໍລິການຂອງໂຮງໝໍໂດຍກົງ ເຊິ່ງການເຮັດຈັ່ງຊີ້ ນອກຈາກປະຊາຊົນຜູ້ມີບັນຫາຈະໄດ້ໂທເຂົ້າສົ່ງຂ່າວແລ້ວ ຍັງເປັນການສ້າງໃຫ້ພະນັກງານແພດໝໍມີສະຕິຕໍ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

“ຄະນະອຳນວຍການໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ປະກາດເປີດໃຫ້ບໍລິການໂທລະສັບສາຍດ່ວນເພື່ອຮັບເອົາຄຳຮ້ອງທຸກຂອງ ປະຊາຊົນ ແລະ ຄົນເຈັບ ໃນກໍລະນີພະນັກງານແພດໝໍປະພຶດຕົນບໍ່ສຸພາບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳຕໍ່ປະຊາຊົນ ແລະ ຄົນເຈັບ ສາມາດຮ້ອງທຸກຜ່ານໂທລະສັບສາຍດ່ວນ ເຖິງຄະນະຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມການປະພຶດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
ປະຊາສຳພັນ ແລະ ບໍລິຫານຍາມ (021-214024) ທ່ານ ດຣ.ນາງ ອຸໄດວອນ ລັດຕະນະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ (020-55669358) ທ່ານນາງ ບຸນຫອມ ທອງວິລາວັນ ຫົວໜ້າພະແນກຈັດຕັ້ງພະນັກງານ (020-56709716) ທ່ານນາງ ອາພອນ ວິຊາເທບ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ (020-22204909) ທ່ານ ຮສ.ດຣ. ອຸ່ນຄຳ ພັນທະລີ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ (020-54198830) ທ່ານ ສຈ.ດຣ. ດວງດາວ ສຸກອາລຸນ ຮອງຜູ້ອຳນວຍ (020-55682621) ແລະ ທ່ານ ຮສ.ດຣ. ບຸນທະພານີ ບຸນຊ່ວຍ ຜູ້ອຳນວຍການ (020-56917887).

ຄະນະອຳນວຍການໂຮງໝໍແຫ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ລະບຸວ່າ: ເຖິງບັນດາຄົນເຈັບ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຕ່າງດ້າວ ທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບໃນໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ຖ້າບັນດາທ່ານມີບັນຫາທີ່ບໍ່ພໍໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານບໍລິການ ແລະ ຕ້ອງການຢາກຮູ້ຂໍ້ມູນໃນໂຮງໝໍ ເຊີນຕິດຕໍ່ຕາມເບີໂທລະສັບສາຍດ່ວນຂອງພວກເຮົາຂ້າງເທິງ ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ເຫດຜົນຂອງການເປີດສາຍດ່ວນຄັ້ງນີ້ ແນ່ໃສ່ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ຍົກຄຸນະພາບດ້ານການບໍລິການໂຮງໝໍຂອງພວກເຮົາໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າ ເກົ່າ ພ້ອມທັງສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ມາໃຊ້ບໍລິການມີຄວາມປະທັບ ໃຈ ແລະ ໂປ່ງໃສອີກດ້ວຍ.

ໄລຍະຜ່ານມາມີຫາງສຽງຈົ່ມວ່າ ມີແພດໝໍຈຳນວນໜຶ່ງເວົ້າຈາບໍ່ສຸພາບ ເລືອກປະຕິບັດ 2 ມາດຕະຖານ ການບໍລິການບໍ່ດີ ແລະ ລາຄາຢາປິ່ນປົວແພງ ສະນັ້ນ ນັບຈາກນີ້ໄປ ບັນດາພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແລະ ຄົນເຈັບມີໂອກາດສະເໜີເຖິງຄະນະພວກເພິ່ນໂດຍກົງ ຖ້າກໍລະນີພົບເຫັນສິ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນເກີດຂຶ້ນແທ້ ທາງຄະນະພວກເພິ່ນຈະປະຕິບັດວິໄນທັນທີ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນແບບຢ່າງຕໍ່ໄປ ນີ້ຖືວ່າເປັນຄວາມພະຍາຍາມອີກບາດກ້າວໜຶ່ງໃນການກ້າວເຂົ້າເປັນ ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນໃນທ້າຍປີນີ້” ນັ້ນຄື ເນື້ອໃນຂ່າວທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ອອກທາງໜັງສືພິມວຽງຈັນໃໝ່ ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມດີໃຈໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແລະເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມຈິງໃຈຂອງຄະນະຜູ້ບໍລິຫານໂຮງໝໍດັ່ງກ່າວ ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າໃຜມີບັນຫາຫຍັງຢາກສ່ອງແສງເຖິງແພດໝໍເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບກໍຢ່າໄດ້ຈົ່ມຊື່ໆ ໃຫ້ໂທໄປແຈ້ງເພິ່ນໂລດຕາມເລກໝາຍທີ່ເພິ່ນໃຫ້ມາຂ້າງເທິງ.

ໃນໂອກາດດຽວກັນນີ້, ກໍຂໍຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ການຈັດຕັ້ງໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ທີ່ມີຄວາມຈິງໃຈ ເວົ້າແທ້ເຮັດຈິງ ແລະຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໜ່ວຍງານອື່ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນ ທີ່ເຮັດວຽກບໍລິການ ໂດຍສະເພາະພາກລັດ (ບໍ່ສະເພາະແຕ່ໂຮງໝໍ) ຖ້າຈິງໃຈ ຢາກແກ້ບັນຫາເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນແທ້ໆ ຕ້ອງເປີດປະຕູໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ສ່ອງແສງບັນຫາ ຫຼືໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະ ເພາະຖ້າຢາກຮັບໃຊ້ ປະຊາຊົນຜູ້ຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ແທ້ໆ ກໍຕ້ອງຮັບຮູ້ບັນຫາຂອງເຂົາເຈົ້າແທ້ໆ ຈຶ່ງຊິແກ້ໄຂຈຶ່ງຈຸດ.
ໂດຍ: ແອັດມິນຊຽງ ຈາກ ເພຈວາລະສານມະຫາຊົນ