ແຟ​ຊັ່ນ​ໝວກສຸດ​ງາມ​

hat

      ອາ​ກາດ​ຮ້ອນໆ​ແບບ​ນີ້ໄອ​ເທັມ​ທີ່​ຕ້ອງ​ກຽມໄວ້​ຕິດ​ຕົວ​ກໍ​ຄືໝວກເພາະ​ແສງ​ແດດ​ແຮງໆ​ຈະ​ເຮັດ​ ໃຫ້​ຜິວ​ງາມ​ກັບ​ກາຍ​ເປັນ​ຜິວ​ເສຍຝ້າ,ເມັນກໍ​ຈະ​ຕາມ​ມາ​ຢ່າງ​ແນ່ນອນນອກ​ຈາກ​ຄີມ​ກັນ​ແດດ​ແລ້ວ​ໝວກ​ກໍ​ສຳຄັນ​ບໍ່​ແພ້​ກັນສາວໆບາງ​ຄົນ​ອາດຈະ​ມີ​ໄວ້​ຕິດ​ກະ​ເປົ໋າແຕ່​ຖ້າ​ຢາກ​ອັບ​ລຸກ​ເປັນ​ສາວ​ສຸດ​ໜ້າຮັກພຽງ​ໃສ່​ໝວກ​ເກ໋​ໆຈັກ​ໃບຮັບຮອງ​ການ​ແຕ່ງ​ຕົວ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເບິ່ງ​ເກ໋​ເດັ່ນ​ສະ​ດຸດ​ຕາ​ກວ່າ​ໃຜ​ເລີຍ​

hat-2 hat3

hat-4 hat-6

hat-7 hat-9