ເບກ​ກິ້ງ​ໂຊ​ດາບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍ​ກະ​ຊັບລູ​ຂຸມ​ຂົນເທິງ​ໃບ​ໜ້າ

poreface1

 

ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້​ມີ​ການ​ສົ່ງ​ຕໍ່​ຂໍ້ຄວາມ​ທີ່​ວ່າເບກ​ກິ້ງ​ໂຊ​ດາ ຊ່ວຍກະ​ຊັບລູ​ຂຸມ​ຂົນເທິງ​ໃບ​ໜ້າ​ໄດ້ເຮັດ​ເອົາ​ໜຸ່ມ​ສາວ​ທີ່​ຢາກ​ມີ​ຜິວ​ນຽນ​ລຽບ​ພາ​ເຮັດ​ຕາມ​ກັນ​ເປັນ​ທິວ​ແຖວລ່າ​ສຸດ​ແພດ​ຜິວ​ໜັງ​ແຫ່ງ​ປະເທດ​ໄທ ໄດ້​ອອກ​ມາ​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ ແລະ​ເຕືອນ​ກ່ຽວກັບ​ເລື່ອງ​ນີ້​ວ່າຮູຂຸມ​ຂົນ ເທິງ​ໃບ​ໜ້າ​ນັ້ນ​ມີ​ລັກສະນະ​ໂຄງ​ສ້າງ​ຂອງ​ຜິວ​ທີ່​ບໍ່​ສາມາດ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໄດ້ການ​ທາ​ຢາຫລື​ຄີມກໍ​ເປັນ​ແຄ່​ການ​ປົກ​ປິດ​ເທົ່າ​ນັ້ນດັ່ງ​ນັ້ນ​ການ​ໃຊ້​ເບກ​ກິ້ງ​ໂຊ​ດາ​ລ້າງ​ໜ້າ​ນອກ​ຈາກ​ບໍ່​ຊ່ວຍ​ແກ້​ອາການ​ແລ້ວອາດ​ເຮັດໃຫ້​ເກີດ​ການ​ແພ້ເຊັ່ນຮອຍ​ຜື່ນ​ແດງ​ຄັນຫລື​ເຮັດໃຫ້​ເກີດ​ຜື່ນ​ແລະ​ຮອຍ​ດ່າງ​ດຳເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັບ​ການ​ແພ້​ເຄື່ອງ​ສຳ​ອາງ​ໄດ້

ຄົນທີ່​ເກີດ​ອາການ​ແພ້​ຢ່າງ​ຮຸນແຮງຈະ​ເຮັດໃຫ້​ເກີດ​ພາວະຜື່ນ​ແດງ​ຈົນ​ກາຍ​ເປັນ​ຜື່ນ​ສີ​ດຳແລະ​ມີ​ການ​ອັກ​ເສບ​ເທິງ​ໃບ​ໜ້າ​ໄດ້ຄື​ກໍລະນີ​ທີ່​ແພ້​ເຄື່ອງ​ສຳ​ອາງຢ່າງໃດ​ກໍ​ຕາມຂໍ​ຢືນຢັນ​ວ່າປົກກະຕິ​ແລ້ວ​ເບກ​ກິ້ງ​ໂຊ​ດາ​ແທບ​ບໍ່​ມີ​ການ​ນຳ​ມາ​ໃຊ້​ກ່ຽວກັບ​ຜິວ​ໜັງ​ເລີຍຍົກ​ເວັ້ນ​ກໍລະນີ​ທີ່​ເຮົາ​ຖືກ​ພິດ​ຂອງ​ແມງ​ກະ​ພຸນ​ໄຟ ເຖິງ​ຈະ​ມີ​ການ​ນຳ​ເບກ​ກິ້ງ​ໂຊ​ດາ​ມາ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ຊ່ວຍ​ລຸດ​ອາການ​ອັກ​ເສບໂດຍ​ເບກ​ກິ້ງ​ໂຊ​ດາ​ຈະ​ໄປ​ຊ່ວຍ​ລຸດ​ກົດ​ດ່າງ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ພິດ​ຂອງ​ແມງ​ກະ​ພຸນ​ໄຟ​ໄດ້ ແຕ່​ກໍ​ຍັງ​ບໍ່ແມ່ນ​ຕົວ​ທີ່​ດີ​ທີ່ສຸດ ດັ່ງ​ນັ້ນ​ຈຶ່ງ​ບໍ່​ຄວນ​ນຳ​ມາ​ໃຊ້​ກັບ​ຜິວ​ຫນັງ

 

ການ​ທີ່​ຈະ​ນຳ​ສິ່ງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ມາ​ໃຊ້​ກັບ​ຜິວ​ໜັງ ຫາກ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ສຳ​ອາງ​ກໍ​ຕ້ອງ​ຜ່ານ​ການ​ວິ​ໄຈ​ແລະ​ຮອງ​ຮັບ​ມາດຕະຖານ ລວມ​ເຖິງ​ຜ່ານ​ການ​ກວດ​ສອບ​ຈາກ​ສຳ​ນັກ​ງານ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ອາຫານ​ແລະ​ຢາ (ອົຍ.) ແລ້ວ ວ່າ​ບໍ່​ເຮັດໃຫ້​ເກີດ​ການ​ພ່າຍແພ້ ເພາະ​ການ​ທີ່​ນຳ​ຂອງ​ທີ່​ຜິດ ໆ ບໍ່​ຜ່ານ​ການ​ຮອງ​ຮັບ​ມາ​ໃຊ້​ຈະ​ເຮັດໃຫ້​ເກີດ​ຜົນ​ເສຍ​ຫລາຍກວ່າ ແລະ​ຍັງ​ບໍ່​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ຫຍັງ​ດີ​ຂຶ້ນ ຢ່າງ​ກໍລະນີ ນຳ​ເບກ​ກິ້ງ​ໂຊ​ດາ ມາ​ໃຊ້​ລ້າງ​ໜ້າ​ນັ້ນ ກໍ​ຈະ​ເຮັດໃຫ້​ຜິວ​ໜ້າ​ເກີດ​ອາການ​ພ່າຍແພ້ ເກີດ​ຜື່ນ​ກະ​ດຳ​ກະ​ດ່າງ​ເປັນ​ຮອຍ​ດຳ​ໄດ້