ເຂົ້າຈີ່ຕົກໂໝະ ສາມາດຕັດຈຸດດຳຖິ້ມແລ້ວກິນຕໍ່ໄດ້ບໍ່?

0
891

ເຂົ້າຈີ່ຕົກໂໝະ ສຳລັບບາງຄົນທີ່ເຫັນມັນຕົກໂໝະໜ້ອຍດຽວກໍພຽງຕັດອອກແລ້ວກໍກິນຕໍ່ ແຕ່ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າເຂົ້າຈີ່ຕົກໂໝະ ຫຼື ເຂົາຈີ່ຂຶ້ນເຊື້ອຣາ ມັນມີຮາກ ທີ່ແຜ່ຂະຫຍາຍອອກໄປເຖິງວ່າເຮົາບໍ່ສາມາດເຫັນກໍຕາມ.

ການທີ່ເຮົາພົບເຊື້ອຣາພຽງຈຸດໜ້ອຍໆພຽງຈຸດດຽວ ໃນເຂົ້າຈີ່ ຫຼື ອາຫານ ກໍຄວນຖິ້ມໄປທັງໝົດເລີຍ ບໍ່ຄວນເສຍດາຍແລ້ວເອົາມາກິນອີກ.

ແຕ່ຖ້າວ່າເຮົາກິນເຂົ້າຈີ່ ຫຼື ອາຫານ ທີ່ມີເຊື້ອຣາ ມັນກໍຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການອາຫານເປັນພິດ, ວຽນຫົວ, ເຈັບທ້ອງ, ປວດຮາກ ບາງທີອາດເຮັດໃຫ້ເຮົາເກີດອາຫານແພ້, ຫອບຫືດ, ໂຣກທາງເດີນຫາຍໃຈ ອີກດ້ວຍ.

ສານພິດທີ່ຢູ່ໃນເຊື້ອຣາ ເປັນໂຕອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຊື່ວ່າ “Aflatoxin” ຈະຢູ່ໃນປະເພດຖົ່ວ ແລະ ເມັດພືດ ທີ່ເປັນສ່ວນປະສົມຫຼັກຂອງເຂົ້າຈີ່ ເມື່ອກິນເຂົ້າໄປອາດຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການໃນທັນທີ ແຕ່ສະສົມໃນຮ່າງກາຍເປັນສານກໍ່ມະເຮັງ.

ທີ່ມາ doctorv