ເຊກອງສືບຕໍ່ລະດົມທຶນພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ 1.600 ຕື້ກວ່າກີບ

0
463

ທ່ານ ສາກົນ ພອນປະເສີດ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ຜທ) ແຂວງເຊກອງ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ເຊກອງ ຊຸດທີ II ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ໃນໄລຍະ 2 ປີເຄິ່ງທ້າຍສະໄໝ ແຂວງເຊກອງ ຈະສືບຕໍ່ລະດົມແຫຼ່ງທຶນເຂົ້າໃນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດ 1.649,81 ຕື້ກີບ, ໃນນີ້ ການລົງທຶນຂອງລັດ 64,43 ຕື້ກີບ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ກູ້ຢືມ 92,09 ຕື້ກີບ, ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 1.649,81 ຕື້ກີບ.

ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກ ຜທ ແຂວງເຊກອງ ຍັງໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການລະດົມແຫຼ່ງທຶນ ບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນການໃນແຕ່ລະກຸ່ມເປົ້າໝາຍນັ້ນ, ກ່ອນອື່ນໝົດຕ້ອງຕັ້ງໜ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນຍາກາດເອື້ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ສືບຕໍ່ປັບປຸງກົນໄກການບໍລິການລົງທຶນປະຕູດຽວໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ; ສ້າງບັນຊີຮຽກການລົງທຶນ, ສືບຕໍ່ໂຄສະນາດຶງດູດການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ກວ້າງຂວາງ; ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການລົງທຶນທີ່ໄດ້ອະນຸມັດໄປແລ້ວ ຕົ້ນຕໍແມ່ນໂຄງການຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນກິດຈະການໄປຕາມແຜນການ ແລະ ສັນຍາທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້; ເຄັ່ງຄັດປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ສັນຍາຕໍ່ບັນດາໂຄງການທີ່ແກ່ຍາວ, ບໍ່ມີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຖ່ວງດຶງເວລາ.

ທັງນີ້, ກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວ ຕາມຄາດໝາຍແຜນການວາງໄວ້ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ; ໃນໄລຍະກາງສະໄໝຜ່ານມາ ແຂວງເຊກອງ ສາມາດລະດົມແຫຼ່ງທຶນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ 1.473,19 ຕື້ກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 47,17% ຂອງແຜນການ.

ໃນນີ້, ການລົງທຶນຂອງລັດ 184,57 ຕື້ກີບ; ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ (ODA) 219,91 ຕື້ກີບ; ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 1.068,71 ຕື້ກີບ ໂດຍທຸກໆແຫຼ່ງທຶນທີ່ແຂວງລະດົມໄດ້ນັ້ນ ແມ່ນສຸມໃສ່ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ວຽກງານການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ການບໍລິການດ້ານຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ປະຊາຊົນມີຊີວິດການເປັນຢູ່ນັບມື້ດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ ປະຊາຊົນ