ກິນໜ້ອຍດຽວໝົດຫຼາຍແສນ! ຮ້ານອາຫານໄທ ເຮັດເມນູເປັນພາສາລາວ ຄິດໄລເປັນເງິນກີບ ແລະ ເງິນບາດ

0
5528

ຖືໄດ້ວ່າເປັນກະແສຮ້ອນແຮງ! ເມື່ອຮ້ານອາຫານແຫ່ງໜຶ່ງໃນຈັງຫວັດນະຄອນຣາຊສີມາ ຊື່ຮ້ານວ່າ ຕຳຫຼວງພະບາງ ເປັນຮ້ານອາຫານອີສານ ເມື່ອລູກຄ້າໄດ້ໄປກິນ ແລະ ຄິດໄລ່ຄ່າອາຫານຈຶ່ງຕົກໃຈເພາະຄິດວ່າກິນເຂົ້າຄາບດຽວລາຄາ 400,000 ບາດ ແຕ່ນັ້ນເປັນບິນຂອງເງິນກີບ.

ທາງເຈົ້າຂອງຮ້ານໄດ້ລະບຸວ່າ: ດ້ວຍປັນຫາທາງເສດຖະກິດເຮັດໃຫ້ຮ້ານບໍ່ຄ່ອຍມີຄົນເຂົ້າ ບວກກັບປັດຈຸບັນຜູ້ຄົນທີ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກ່ຍວກັບສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ຕົນເອງຈຶ່ງຄິດໄອເດຍອອກໂດຍເຮັດບິນຈ່າຍຄ່າອາຫານເປັນເງິນບາດ ແລະ ເງິນກີບ ກາຍເປັນວ່າລູກຄ້າມັກ, ຖ່າຍຮູບລົງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ ມີການແຊຣ์ຕໍ່ກັນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.

ນອກຈາກບິນຈ່າຍຄ່າອາຫານຈະເປັນເງິນກີບແລ້ວ ທາງຮ້ານຍັງນຳປ້າຍບອກທາງໄວ້ໜ້າຮ້ານເພື່ອເປັນສີສັນອີກໂດຍມີຂໍ້ຄວາມປະມານວ່າ: ບ້ານເມຍຫຼວງ 500 ກິໂລແມັດ, ບ້ານກິກ 300 ແມັດ, ບ້ານເມຍນ້ອຍ 500 ແມັດ ແລະ ບ້ານຄືຊິກິນແຫ້ວ 370 ກິໂລແມັດ ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ມາອຸດໜູນພາກັນມັກ.

ທັງນີ້ຍັງມີປະຊາຊົນບາງຈຳນວນຄິດວ່າເປັນການດ້ອຍຄ່າເງິນກີບ ເນື່ອງຈາກເງິນກີບມີລັກສະນະອ່ອນຄ່າ ເມື່ອທຍບກັບສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດ ກໍຄືເງິນບາດເຊິ່ງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນປະຈຳວັນ ແຕ່ຈຸດປະສົງຂອງຮ້ານເຮັດມາເພື່ອດຶງດູດລູກຄ່າພຽງເທົ່ານັ້ນ.