ເຂົ້າມາຕີສະໜິດຫຼົງເຊື່ອແລ້ວຕົວະໃຫ້ເສຍເງິນ

0
1314

ໜຸ່ມໄວກາງຄົນເສຍເງິນ 1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພາະເຊື່ອໃຈຄົນໃນແຊັດອອນລາຍ ເຊິ່ງລັກສະນະການເຂົ້າມາຕົ້ມຕຸນແບບນີ້ ເຂົາເອີ້ນວ່າຂ້າໝູ (Pig Butchering) ເພາະຈະຄ່ອຍໆລ້ຽງຈົນໃຫຍ່ຕຸ້ຍພີ່ດີງາມ ເປັນການຄ່ອຍໆໃຫ້ອີກຝ່າຍໄວ້ໃຈ ແລະ ລົງມືສັງຫານ.

ຈາກ ເວັບໄຊ້ ໄດ້ມີການແບ່ງປັນເຫດການດັ່ງກ່າວທີ່ເກີດກັບໜຸ່ມໄວກາງຄົນ ຫຼື ຜູ້ເສຍຫາຍໃນສະຫະລັດອາມາລິກາ ອອກມາໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຖືກຄົນທີ່ລົມນຳກັນໃນແຊັດອອນລາຍຕົວະເອົາເງິນ ເຊິ່ງລວມແລ້ວແມ່ນ 1ລ້ານໂດລາ, ຜູ້ເສຍຫາຍໄດ້ລົມກັບຜູ້ຕົ້ມຕຸນ ຜ່ານ WhatsApp ເຊິ່ງລວມການແຊັດນຳກັນປະມານ 271,000 ຄຳ, ທັງສອງໄດ້ແຊັດນຳກັນຫຼາຍເດືອນຈົນຮູ້ສຶກສະໜິດສະໜົມກັນ ແຕ່ຍັງບໍ່ເຄີຍພົບກັນຕໍ່ໜ້າ ພຽງແຕ່ສົ່ງຮູບໃຫ້ກັນເບິ່ງ.

ເຊິ່ງນັກຕົ້ມຕຸນຈະເຂົ້າມາຫາໂດຍການຊວນລົມແບບຄົນຢາກຮູ້ຈັກກັນແທ້ໆ ລົມກັນແຕ່ລະມື້ຖາມເລື່ອງລາວ ແລະ ກິດຈະກຳຂອງກັນແລະກັນ ຈົນມີການຊວນລົງທຶນ ແລະ ບອກວ່າຈະໄດ້ເງິນຄືນ ພ້ອມໄດ້ກຳໄລນຳອີກ ຍ້ອນຄວາມໄວ້ໃຈ ຈິ່ງໄດ້ໂອນເງິນເພື່ອລົງທຸນ ເທື່ອທຳອິດແມ່ນບໍ່ໄດ້, ສ່ວນເທື່ອຕໍ່ໄປແມ່ນໄດ້ເງິນ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຢາກລົງທຶນຕື່ມອີກ (ການລົງທຶນແມ່ນໂອນເງິນໃຫ້ ເພື່ອໄປແລກຫຼຽນຄຣິບໂຕ ເຊິ່ງຜູ້ຕົ້ມຕຸ້ນບອກວ່າມີສູດທີ່ຮູ້ວ່າຫຼຽນໂຕໃດມີລາຄາສູງ ແລະ ຈະໄດ້ກຳລັງຫຼາຍ) ຊ່ວງຫຼັງໆມາກໍເລີ່ມຮູ້ໂຕວ່າ ຖືກຕົ້ມ ເພາະບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນ ເລີຍໄປແຈ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ ແຕ່ກໍຮູ້ວ່າຄືຈະບໍ່ເປັນຜົນ ມີແຕ່ໄປອ້ອນວອນຂໍນຳນັກຕົ້ມຕຸນດັ່ງກ່າວ ແຕ່ກໍບໍ່ເປັນຜົນ ຈາກນັ້ນ ຜູ້ຕົ້ມຕຸນກໍຫາຍໄປ. ເງິນທີ່ລົງທຸນເປັນເງິນທີ່ເກັບມາທັງຊີວິດ ແລະ ຍືມທະນາຄານ ຍ້ອນຄິດວ່າຈະມີເງິນຫຼາຍຂຶ້ນ.

ປັດຈຸບັນ, ການເຂົ້າຫາກັນທາງສັງຄົມອອນລາຍແມ່ນງ່າຍ ແລະ ໄວ ບາງຄັ້ງໂປຟາຍເຂົາເຈົ້າອາດຈະດູດີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຊື່ອຖື ພ້ອມທັງຢາກຮູ້ຈັກ, ແຕ່ຢ່າລືມວ່າເຮົາຕ້ອງລະມັດລະວັງ ແລະ ຄວນຄິດຮອບຄອບ ຖ້າຫາກກໍລະນີ ມີເງິນເຂົ້າມາ ເພາະທ່ານອາດຈະຕົກເປັນເຫຍື້ອແກ້ງຕົ້ມຕຸ້ນ.