ຫວຍລາວຈະເພີ່ມມື້ອອກຫວຍ ແລະ ເພີ່ມຜະລິດຕະພັນຫວຍ

0
6584

ລາວເຮົາຈະເພີ່ມມື້ອອກຫວຍ ແລະ ເພີ່ມຜະລິດຕະພັນຫວຍ 𝟏𝟐 ລາສີ.

ໃນວັນທີ 10 ສິງຫາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ລັດວິສະຫະກິດຫວຍພັດທະນາ ປະກາດວ່າ ລາວເຮົາຈະເພີ່ມມື້ອອກຫວຍ ແລະ ເພີ່ມຜະລິດຕະພັນຫວຍ ໂດຍໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ສຳລັບການເພີ່ມມື້ອອກຫວຍ ຍ້ອນບາງປະເທດອ້ອມຂ້າງມີການອອກເລກລາງວັນທຸກໆມື້ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ກຸ່ມຄົນຈຳນວນໜຶ່ງ ສວຍໂອກາດນຳເອົາຜົນການອອກຫວຍຂອງປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນມາຊື້-ຂາຍຫວຍນອກລະບົບທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຕາມລະບຽບ-ກົດໝາຍ.

ດັ່ງນັ້ນ ລັດວິສະຫະກິດຫວຍພັດທະນາ ຈາກທີ່ໄດ້ອອກຫວຍໃນທຸກໆວັນຈັນ ວັນພຸດ ແລະ ວັນສຸກ ຈະໄດ້ມີການທົດລອງພິມ-ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຫວຍ 𝟏𝟐 ລາສີເພີ່ມ ແລະ ເພີ່ມມື້ອອກເລກລາງວັນເປັນອັນສະເພາະໃນທຸກໆວັນອັງຄານ ແລະ ວັນພະຫັດ.