ສາທາລະນະສຸກແຂວງສາລະວັນແຈ້ງ ຕິດໜີ້ຄ່າຢາຫຼາຍກວ່າ 25 ຕື້ກີບ

0
783

ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງສາລະວັນ ສະລັບເລກທີ 2039/ສທຂ.ສວ ໃນວັນທີ 17 ກໍລະກົດ 2023 ໂດຍມີເນື້ອໃນຄືດັ່ງນີ້:

ປັດຈຸບັນຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ບໍລິການສຸຂະພາບເຊັ່ນ: ໂຮງໝໍນ້ອຍ, ໂຮງໝໍຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງຫມໍແຂວງໄດ້ມີຢາຂາດສາງ (ໂຮງໝໍແຂວງຂາດ 26 ລາຍການ) ເນື່ອງຈາກຕິດໜີ້ຄ່າຢາບໍລິສັດຈໍານວນຫຼາຍ ມາຮອດປັດຈຸບັນ (ເດືອນທີ 7/2023) ຕິດໜີ້ຄ່າຢາຈໍານວນ 25.238.711.745 ກີບ ເຫັນວ່າເປັນຕົວເລກທີ່ສູງ ທາງບໍລິສັດບໍ່ສາມາດສົ່ງຢາ ໃຫ້ສະຖານບໍລິການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ, ສ່ວນລາຍການຢາທີ່ຂາດສາງນັ້ນເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບໄປຊອກຊື້ຢູ່ນອກ.