ສານປະເທດຈີນຕັດສິນຄະດີ ພະນັກງານຊາຍຖືກໄລ່ອອກ ຍ້ອນໃຊ້ເວລາເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳເຖິງ 6 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້

0
1348

ສານປະເທດຈີນຕັດສິນຄະດີ ພະນັກງານຊາຍຖືກໄລ່ອອກ ເນື່ອງຈາກໃຊ້ເວລາເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳເຖິງ 6 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ໂດຍເຫັນວ່າເຫດຜົນນັ້ນເໝາະສົມແລ້ວ.

ຫຼ້າສຸດ ສານຈີນກໍຕັດສິນໃນຄະດີທີ່ບໍລິສັດແຫ່ງໜຶ່ງໄລ່ພະນັກງານອອກ ດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ວ່າ ລາວມັກເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳດົນເກີນໄປ ຈົນກາຍເປັນເລື່ອງທີ່ຖືກວິຈານຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອອນລາຍ ໂດຍລະບຸວ່າ ການໄລ່ພະນັກງານອອກເປັນເລື່ອງທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ບໍ່ສາມາດຄືນຕຳແໜ່ງວຽກໃຫ້ລາວໄດ້.

ຄະດີນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 2015 ພາຍຫຼັງທີ່ບໍລິສັດໄດ້ໄລ່ພະນັກງານຄົນນີ້ອອກ ໃນເດືອນກັນຍາ ໂດຍລາວໄດ້ໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳຫຼາຍກວ່າ 6 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ເຖິງວ່າພະນັກງານ ຈະບອກວ່າມີບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບກໍຕາມ.

ພະນັກງານຊາຍຄົນນີ້ ໄດ້ເຂົ້າຮັບການຜ່າຕັດທະວານໜັກ ໃນເດືອນທັນວາ 2014 ແຕ່ຍັງມີອາການເຮື້ອຮັງຕໍ່ເນື່ອງ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳຫຼາຍຄັ້ງຕໍ່ມື້, ນັບແຕ່ເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາຈະໃຊ້ເວລາເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳປະມານ 3-6 ຊົ່ວໂມງ.

ເລື່ອງນີ້ໄດ້ຖືກຍື່ນຟ້ອງຕໍ່ສານໃນເດືອນຕຸລາ 2015 ເພື່ອໃຫ້ບໍລິສັດຄືນຕຳແໜ່ງຕໍ່ພະນັກງານ ຈາກນັ້ນທັງ 2 ກໍສູ້ຄະດີກັນມາຈົນເຖິງມື້ນີ້ ແລະ ເລື່ອງນີ້ກໍໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຕໍ່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລ້ວມີຄົນໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນເປັນ 2 ຝ່າຍຄື ເຫັນໃຈພະນັກງານຄົນນີ້ທີ່ມີບັນຫາສຸຂະພາບ ບາງສ່ວນກໍເຫັນວ່າການເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳຂອງລາວນັ້ນດົນເກີນໄປ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ businessinsider