ຫຼິ້ນໂທລະສັບໃນຂະນະທີ່ຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງສ່ຽງການຖືກຟ້າຜ່າແທ້ບໍ່

0
2014

ຫຼາຍໆຄົນມັກເຊື່ອເລື່ອງຄວາມສ່ຽງການຖືກຟ້າຜ່າ ເມື່ອເຮົາຫຼິ້ນໂທລະສັບໃນເວລາຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງ ແຕ່ບາງເທື່ອຂໍ້ມູນທີ່ເຮົາຮັບຮູ້ນັ້ນອາດເປັນຄວາມເຊື່ອທີ່ຜິດ.

ບາງຄົນກໍເດົາວ່າໂທລະສັບມືຖືມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ ເມື່ອຫຼິ້ນຢູ່ນອກບ້ານ ຫຼື ກາງແຈ້ງ ເພາະຟ້າຈະຜ່າໃສ່ໂລຫະທີ່ຢູ່ໃນໂທລະສັບ ແຕ່ປະລິມານໂລຫະທີ່ຢູ່ໃນໂທລະສັບນັ້ນມີບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຟ້າຜ່າໄດ້ ແລະ ໂທລະສັບເປັນອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ພະລັງງານຕ່ຳ ຈຶ່ງບໍ່ມີຄຸນລັກສະນະໃດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຟ້າຜ່າໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນສະມາຄົມ ໂທລະຄົມມະນາຄົມມືຖືຂອງອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃຜທີ່ຢູ່ທາງນອກ ໂດຍມັກຢູ່ບໍລິເວນພື້ນທີ່ສູງ ພື້ນທີ່ໂລ່ງແຈ້ງ ໃກ້ແມ່ນ້ຳ ໃກ້ກັບໂຄງສ້າງໂລຫະຂະໜາດໃຫຍ່  ແລະ ຕົ້ນໄມ້ ເຊິ່ງບັນດາປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ຈະຖືກຟ້າຜ່າຫຼາຍກວ່າ ການຫຼິ້ນໂທລະສັບ.

ການປ້ອງກັນຈາກການຖືກຟ້າຜ່າທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃນເວລາມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງ ກໍຄື ພະຍາຍາມຢູ່ໃນເຮືອນ ຫຼື ອາຄານ ແຕ່ເມື່ອຢູ່ນອກອາຄານ ຄວນຫຼີກລ່ຽງບ່ອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍເຊັ່ນ ກ້ອງຕົ້ນໄມ້.