ຊ່ວງນີ້ເຈົ້າໄດ້ລ້າງແອຫຼືຍັງ ນານລ້າງແອລະວັງເປັນປອດອັກເສບ

0
2193

ກົມອະນາໄມ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຂອງໄທ ໄດ້ກ່າວວ່າ ແອມີຄວາມຊື້ນ ທັງໂຕແອ ແລະ ທໍ່ແອ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊື້ອໂຣກ ແລະ ຄວນລ້າງແອເປັນປະຈຳ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການສະສົມຂອງເຊື້ອໂຣກ ຫຼື ຝຸ່ນ ໃນແອ.

ໂດຍສະເພາະຊ່ວງນີ້ ຍິ່ງມີຝຸ່ນ PM 2.5 ມັນອາດຈະເຂົ້າໄປຢູ່ໃນແອຫຼາຍ ຈົນເກາະກັນເປັນແຜ່ນຂີ້ຝຸ່ນ ທີ່ອາດສົ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ປອດຂອງເຮົາເມື່ອສູດດົມ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ແອເຮົາບໍ່ເຢັນອີກດ້ວຍ ສະນັ້ນ ເຮົາຄວນລ້າງແອເປັນປະຈຳ ເພື່ອຫຼຸດເຊື້ອໂຣກທີ່ອາດຈະສະສົມຢູ່ໃນແອ.

ທັ້ງນີ້ ເຮົາຄວນລ້າງແຜ່ນກອງຝຸ່ນທີ່ຢູ່ແອ ເດືອນລະຄັ້ງ ແລະ ຄວນລ້າງແອແບບເຕັມລະບົບ ປີລະຄັ້ງ ຫຼື ຖ້າໃຊ້ແອເປັນປະຈຳທຸກມື້ ຄວນລ້າງແອ 6 ເດືອນຕໍ່ຄັ້ງ.