ແຈ້ງການ! ກຽມຄວາມພ້ອມຮັບມືກັບອັກຄີໄພ ແລະ ໄຟໄຫມ້ລາມປ່າ

0
453

ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນສູນກາງອອກຫນັງສືແຈ້ງການກ່ຽວກັບ ເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການກຽມຄວາມພ້ອມຮັບມືກັບອັກຄີໄພ ແລະ ໄຟໄຫມ້ລາມປ່າໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງ.

ອີງຕາມ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ສະ ບັບເລກທີ 511/ນຍ, ລົງວັນທີ 02 ສິງຫາ 2021;

ອີງຕາມ ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນສູນກາງ ຄັ້ງວັນທີ 27 ມີນາ 2023.
ປະທານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນສູນກາງ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານ ຊາບວ່າ: ຕໍ່ກັບສະພາບ ອາກາດທີ່ຮ້ອນອົບເອົ້າ ຊຶ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີອັກຄີໄພ ຫຼື ໄຟໄຫມ້ລາມປ່າເປັນວົງກ້ວາງຢູ່ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມຮັບມືກັບສະພາບເຫດການດັ່ງກ່າວ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນສູນກາງ ຈຶ່ງ ແຈ້ງມາຍັງບັນດາ ທ່ານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແຕ່ລະຂັ້ນດັ່ງນີ້:

1. ເພິ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ ສະພາບໃນເຂດພື້ນທີ່ສ່ຽງທີ່ອາດເກີດອັກຄີໄພ ຫຼື ໄຟໄຫມ້ລາມປ່າ ຢ່າງ ໃກ້ຊິດ;

2. ກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ; ກໍາລັງພົນ, ພາຫະນະ,ວັດຖຸ ອຸປະກອນ, ງົບປະມານ, ເຄື່ອງອຸປະໂພກ- ບໍລິໂພກ ເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂເຫດການອັກຄີໄພ ຫຼື ໄຟໄຫມ້ລາມປ່າ ໃຫ້ທັນສະພາບການ;

3. ແຈ້ງການເຕືອນເຖິງ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທຸກຂັ້ນ ແລະ ປະຊາຊົນ ໃຫ້ມີສະຕິ ເຝົ້າລະວັງ ເພື່ອຮັບມື ກັບເຫດການອັກຄີໄພ ຫຼື ໄຟໄຫມ້ລາມປ່າ ທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ;

4. ຫາກເກີດເຫດການອັກຄີໄພ ຫຼື ໄຟໄຫມ້ລາມປ່າ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນໃດ ແມ່ນມອບໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນນັ້ນຮັບຜິດຊອບໃນ ການແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຊາບໂດຍໄວ.
ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບ ແລະ ຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງຕາມແຈ້ງການດັ່ງກ່າວຢ່າງເຂັ້ມງວດ.