ປກສ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແຈ້ງການຫາເຈົ້າຂອງລົດຈັກຈໍານວນ 372 ຄັນ

0
546

ກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ອອກແຈ້ງການ:

  1. ເຖິງພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ນັກທຸລະກິດ, ຊາວຄ້າຂາຍ, ນັກຮຽນນັກສຶກສາ, ຕະຫຼອດຮອດພໍ່ ແມ່ປະຊາຊົນ ບັນດາເຜົ່າ ພາຍໃນແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງລົດຈັກຈໍານວນ 372 ຄັນໃຫ້ ນໍາເອົາເອກະສານລົດເຂົ້າມາພົວພັນນໍາເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕໍາຫຼວດຢູ່ພະແນກຕໍາຫຼວດຈະລາຈອນແຂວງ ແລະ ຢູ່ກອງບັນຊາການ ປກສ ເມືອງ ວິລະບູລີ ຕາມໂມງລັດຖະການພາຍໃນ 60 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ 01 ມັງ ກອນ ຫາ 01 ມີນາ 2023 ຖ້າກາຍກໍານົດເວລາດັ່ງກ່າວແລ້ວຈະໄດ້ສະເໜີພາກສ່ວນກຽ່ວຂ້ອງຢຶດເປັນ ຂອງລັດປະມູນຂາຍຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
  2. ລົດຈໍານວນດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ມາຈາກການກວດກາການ, ດໍາເນີນຄະດີຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດຈະລາຈອນ ແຂວງຈໍານວນ 24 ຄັນ, ໄດ້ຈາກການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ພະແນກຕໍາຫຼວດເສດຖະກິດຈໍານວນ 62 ຄັນ ແລະ ໄດ້ຈາກການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ເມືອງ ວິລະບູລີ ຈໍານວນ 286 ຄັນ ລວມ 372 ຄັນ. ເຊິ່ງລົດຈໍານວນດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັກສາໄວ້ຢູ່ພະແນກຕໍາຫຼວດຈະລາຈອນ (ຫຼັກ08) ຈໍານວນ 86 ຄັນ ແລະ ຢູ່ ປກສ ເມືອງ ວິລະບູລີ ຈໍານວນ 286 ຄັນ.