SONY ຢຸດການນຳໃຊ້ປລາສະຕິກເປັນສິ່ງຫຸ້ມຫໍ່ເຄື່ອງໃຊ້ອີເລັກໂທນິກ

0
752

Sony ບໍລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງຍີ່ປຸ່ນທີ່ຈຳໜ່າຍເຄື່ອງໃຊ້ອີເລັກໂທນິກ ທີ່ຄົນລາວຕ່າງກໍຮູ້ຈັກ ໄດ້ປະກາດຢຸດໃຊ້ປລາສະຕິກສຳລັບສິ່ງຫຸ້ມຫໍ່ໃນປີໜ້າເປັນຕົ້ນໄປ ຖືວ່າເປັນບໍລິສັດອີເລັກໂທນິກຂະໜາດໃຫຍ່ທຳອິດຂອງຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ຢຸດໃຊ້ປລາສະຕິກໃນສິ່ງຫຸ້ມຫໍ່ເຄື່ອງອີເລັກໂທນິກ.

ໂດຍທາງບໍລິສັດຈະເລີ່ມຕົ້ນ ສິ່ງຫຸ້ມຫໍ່ຂອງຜະລິດຕະພັນຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີນ້ຳໜັກບໍ່ຫຼາຍກວ່າ 1 ກິໂລກຼາມ ເຊັ່ນ ໂທລະສັບ ກ້ອງ ເຄື່ອງສຽງປະເພດຕ່າງໆ ເຊິ່ງຈະກວມເອົາປະມານ 40% ຂອງຜະລິດຕະພັນທັງໝົດທີ່ Sony ຈັດສົ່ງໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍຄາດການວ່າທາງບໍລິສັດຈະພັດທະນາສິ່ງຫຸ້ມຫໍ່ໃໝ່ທີ່ມາຈາກ ໄມ້ໄຜ່ ແລະ ຊານອ້ອຍ ,ແລະ ຈັດຊື້ກ່ອງເຈ້ຍ ສຳລັບຜະລິດຕະພັນຂະໜາາດໃຫຍ່ ພ້ອມນັ້ນຍັງມີແຜນທີ່ຈະຜະລິດໂຟມທີ່ສາມາດລີໄຊເຄິລໄດ້.

ໃນຂະນະດຽວກັນນີ້ບໍລິສັດ Apple ກໍໄດ້ຫຼຸດການໃຊ້ປລາສະຕິກໃນສິ່ງຫຸ້ມຫໍ່ລົງເຫຼືອ 4% ຂອງທັງໝົດ ແລະ ມີແຜນທີ່ຈະຢຸດໃຊ້ຢ່າງຖາວອນໃນປີ 2025.

Sony ກໍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມລະດັບໂລກ Road to Zero ເພື່ອຫຼຸດຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຕະຫຼອດທັງຂະບວນການຜະລິດ ພາຍໃນປີ 2040.

ແຫຼ່ງຂ່າວຈາກ Nikkei Asia