ລັດຖະບານລາວ ອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງ ສະຖານເອກອັກຄະລັດທູດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈຳຮົງກາຣີ

0
1042

ລັດຖະບານລາວ ອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງ ສະຖານເອກອັກຄະລັດທູດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈຳຮົງກາຣີ ໂດຍມີແຜນເປີດໃນຕົ້ນເດືອນພະຈິກ ປີ 2022.