10 ວິທີ ຂັບລົດແບບປະຢັດນ້ຳມັນ.

0
1057

10 ວິທີ ຂັບລົດໃຫ້ປະຢັດນໍ້າມັນ ມີດັ່ງນີ້:

  1. ໝັ່ນກວດລົມຢາງລົດສະເໝີ: ການປ່ອຍໃຫ້ຢາງລົດອ່ອນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການສຽດສີຫຼາຍຂື້ນ ເຄື່ອງຈັກຈະເຮັດວຽກໜັກດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເປືອງນໍ້າມັນກວ່າປົກກະຕິ ສະນັ້ນຄວນກວດລົມລົດຕະຫຼອດ ໂດຍສະເພາະຍາມເດີນທາງໄກ ແລະ ຄວນເຕີມລົມລົດຕາມມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດທັງລໍ້ໜ້າ ແລະ ລໍ້ຫຼັງ.

2. ຂັບລົດດ້ວຍຄວາມໄວສະໝໍ່າສະເໝີ: ແຮ່ງຂັບໄວແຮ່ງເຮັດໃຫ້ລົດກິນນໍ້າມັນຫຼາຍຂື້ນ ເພາະປົກະຕິລົດສ່ວນໃຫຍ່ຈະປະຢັດນໍ້າມັນ ເມື່ອເຮົາຂີ່ດ້ວຍຄວາມໄວ 50-80 ກິໂລແມັດ/ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ຖ້າຫາກຂີ່ກາຍນັ້ນຄວາມໄວກໍ່ຈະເຜົ່າຜານເຊື້ອໄຟເພີ່ມຂື້ນເລື່ອຍໆ.

3. ບໍ່ຄວນເປີດແອເຢັນເກີນໄປ: ຮູ້ບໍ່ວ່າການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງປັບອາກາດໃນລົດ ມັນດຶງພະລັງງານນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເຖິງ 10 – 20 ສ່ວນຮ້ອຍ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຄວນປັບອຸນຫະພູມແອໃຫ້ເໝາະສົມ.

4. ມອດແອກ່ອນຮອດຈຸດໝາຍ: ເມື່ອໃກ້ຈະຮອດຈຸດໝາຍ ປະມານ 100-200 ແມັດ ຄວນມອດແອໄວ້ເລີຍ ເພາະອຸນຫະພູມຍັງຄົງເຢັນຢູ່ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະຢັດນໍ້າມັນຕື່ມອີກ.

5. ຄ່ອຍໆອອກລົດເບົາໆ ແລະ ເລັ່ງລົດໃນຍາມຈຳເປັນ: ເມື່ອໃສ່ເກຍລົດແລ້ວ ຄວນຄ່ອຍໆອອກໂຕຢ່າງເບົາທີ່ສຸດ ເພາະການອອກໂຕລົດແຮງເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ເປືອງນໍ້າມັນ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ອາໄຫຼ່ຕ່າງໆ ເປເພໄວກ່ອນກຳນົດ.

6. ເບກໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ໃຊ້ການສະລໍແທນ: ການປະເມີນສະຖານະການລ່ວງໜ້າເພື່ອສະລໍລົດ ແທນການເບກບາດດຽວ ເປັນອີກໜຶ່ງວິທີ ທີ່ຊ່ວຍໃນການປະຢັດນໍ້ມັນໄດ້ດີ.

7. ເມື່ອລົດຕິດໃຫ້ໃສ່ເກຍວ່າງ: ຖ້າຢູ່ໃນສະຖານະການລົດຕິດຢ່າງໜາແໜ້ນ ແນະນຳໃຫ້ໃສ່ເກຍວ່າງ ຫຼື ເກຍ N (ຖ້າເກຍໂອໂຕ) ແທນທີ່ຈະໃສ່ເກຍ D ແລ້ວຢຽບເບກປະມ້ຽນ ເພາະເປັນອີກວິທີນີ້ທີ່ຊ່ວຍໃນການປະຢັດນໍ້າມັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ເມື່ອຍຂາ.

8. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຢຽບຄັນເລັ່ງທຸກເທື່ອ: ເມື່ອເຂົ້າເກຍໄປໜ້າ (D) ຫຼື ເກຍ 1 ແລ້ວຄ່ອຍໆປ່ອຍໃຫ້ລົດອອກໂຕໄປເອງໂດຍບໍ່ຕ້ອງຢຽບຄັນເລັ່ງ ວິທີນີ້ໃຊ້ຫຼາຍໃນຍາມລົດຕິດ ເພາະເປັນການປະຢັດນໍ້າມັນໄດ້ດີຄືກັນ.

9. ບໍ່ຄວນບັນທຸກນໍ້າໜັກຫຼາຍເກີນໄປ: ການບັນທຸກນໍ້າໜັກຫຼາຍເກີນຂອບເຂດກຳນົດ ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຮັດວຽກໜັກເຊັ່ນກັນ ແລະ ແນ່ນອນວ່າການກິນນໍ້າມັນກໍ່ຫຼາຍຂື້ນ ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຄວນເກັບອອກຈາກລົດ.

10. ບໍ່ຄວນເອົາເຄື່ອງໄວ້ເທິງຫຼັງຄາລົດ: ຫຼາຍຄົນມັກໄປທ່ຽວແລ້ວຕິດຕັ້ງຄານໄວ້ເທິງຫຼັງຄາລົດເພື່ອເອົາກະເປົາ ແລະ ເຄື່ອງໄວ້ ແຕ່ຮູ້ບໍ່ວ່າສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ສິ້ນເປືອງນໍ້າມັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເພາະມີແຮງຕ້ານຫຼາຍຂື້ນ.

ຂໍ້ມູນ: ກະປຸກ