ລັກສະນະຂີ້ແມງວັນທີ່ບົ່ງບອກເຖິງມະເຮັງ

0
954

ຂີ້ແມງວັນແບບໃດທີ່ຢູ່ຕາມຮ່າງກາຍເຮົາມີລັກສະນະປ່ຽນໄປ ອາດເປັນສັນຍານຂອງການສ່ຽງເປັນມະເຮັງ.

ກວດ 5 ລັກສະນະຂອງ “ຂີ້ແມງວັນ” ທີ່ອັນຕະລາຍສ່ຽງເປັນ “ມະເຮັງ”

  1. ຮູບຮ່າງບໍ່ເປັນຮູບຊົງຊັດເຈນ ບໍ່ສົມມາດຕະຖານ.
  2. ຜິວຂອງຂີ້ແມງວັນເປັນບໍ່ລຽບນຽນ.
  3. ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນເລື່ອຍໆ.
  4. ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍກວ່າ 6 ມິນລິແມັດ.
  5. ສີຂີ້ແມງວັນບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີ.

ຖ້າພົບວ່າ “ຂີ້ແມງວັນ” ມີລັກສະນະຄືດັ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນ ຄວນໄປພົບແພດໝໍ ເພື່ອກວດຮັກສາເພາະອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງການເກີດໂຣກມະເຮັງໄດ້.

ຂໍ້ມູນຈາກ ໂຮງໝໍສັນຍະກຳຕົກແຕ່ງ ແລະ ເສີມສ້າງ ຝ່າຍການຜ່າຕັດ