ແຈ້ງການປິດຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກິນດື່ມ ແລະ ຮ້ານຄາລາໂອເກະ, ຮ້ານບັນເທີງຊົ່ວຄາວໃນໄລຍະການສອບເສັງ

0
823

ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການເມືອງບໍລິຄັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເລກທີ 106  ແລະ ຫ້ອງການກອງບັນຊາການແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2022.

ຈະປິດຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກິນດື່ມ ແລະ ຮ້ານຄາລາໂອເກະ, ຮ້ານບັນເທີງຊົ່ວຄາວ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 14 ຫາ 16 ກໍລະກົດ 2022. ທັ້ງນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນຕັ້ງໃຈ-ຈົດຈໍ່ໃນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ແລະ ຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນໃນໄລຍະການສອບເສັງອີກດ້ວຍ.