ໜ້າກາກອະນາໄມແບບໃໝ່ຈາກເກົາຫຼີ ທີ່ປິດສະເພາະດັງ

ໃນສະຖານະການການລະບາດຂອງພະຍາດຍັງຄົງມີການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ພວກເຮົາຄວນປະຕິບັດກໍຄືການໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມຕະຫຼອດເວລາ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຮູ້ສຶກອຶດອັດໂດຍສະເພາະເວລາກິນອາຫານ ແລະ ຕອນນີ້ທາງບໍລິສັດແອດແມນຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ເປີດໂຕ ໜ້າກາກອະນາໄມທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ ສາມາດກິນອາຫານໄດ້ຢ່າງສະດວກ ໃນຂະນະທີ່ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ.

ໜ້າກາກອະນາໄມຊະນິດນີ້ມີຊື່ວ່າ “Kosk” ເຊິ່ງເປັນໜ້າກາກອະນາໄມທີ່ປິດສະເພາະດັງ ແຕ່ບໍລິເວນປາກຍັງສາມາດຮັບປະທານອາຫານໄດ້ປົກກະຕິ, ເຊິ່ງໜ້າກາກອະນາໄມຊະນິດນີ້ຈະວາງຂາຍຢູ່ທີ່ເວັບໄຊ້ Coupang ທີ່ເປັນເວັບໄຊ້ຊື້ເຄື່ອງອອນລາຍຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ໂດຍມີລາຄາຢູ່ທີ່ປະມານ105,000 ກີບ/ກ່ອງ ໂດຍໜຶ່ງກ່ອງຈະມີ 10 ອັນ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຈາກການສຶກສາຂອງບາງແຫ່ງພົບວ່າ ເຊື້ອໂຄວິດ-19 ສາມາດເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນຜ່ານທາງດັງໄດ້ງ່າຍທີ່ສຸດ. ດັ່ງນັ້ນ, ການໃສ່ໜ້າກາດອະນາໄມປິດສະເພາະດັງອາດຈະເປັນທາງເລືອກໜຶ່ງທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ແລະ ດີກວ່າບໍ່ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມເລີຍ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: Khaosod