ການຖົ່ມນໍ້າລາຍໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ໂຄວິດລະບາດຫຼາຍ

ເວັບໄຊ້ຂ່າວຕ່າງປະເທດ ໄດ້ມີການລາຍງານວ່າ: ທ້າວ ຣາຊາ ແລະ ນາງ ປິຕິ ນາຣາຊິມຮານ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນອອກເດີນທາງໄປທົ່ວປະເທດອິນເດຍນັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີ ເພື່ອຊ່ວຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄົນເຊົາຖົ່ມນໍ້າລາຍໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ສອງຄົນນີ້ໄດ້ມີການປະກາດເຊີນຊວນໃສ່ໂທລະໂຄ່ງທີ່ຕິດໃສ່ກັບລົດເພື່ອຮຽກຮຽກໃຫ້ຄົນເຊົາຖົ່ມນໍ້າລາຍ.

ປະເທດອິນເດຍເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ຢູ່ຕາມທ້ອງຖະໜົນຈະເຕັມໄປດ້ວຍນໍ້າລາຍ ແລະ ຢູ່ໃນນະຄອນມຸມໄບເອງເຄີຍມີອາສາສະໝັກທີ່ອອກມາເຕືອນບໍ່ໃຫ້ຄົນຖົ່ມນໍ້າລາຍ, ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ອີກຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວກໍບໍ່ມີໃຜໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຄວາມຮ່ວມມື ແຕ່ເນື່ອງຈາກສະຖານະການການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງປ່ຽນໄປ ບາງຄົນທີ່ເຄີຍຖົ່ມນໍ້າລາຍກໍອອກມາຂໍໂທດ ເນື່ອງຈາກອາດຈະເຮັດໃຫ້ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເພີ່ມຂຶ້ນສູງ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນ, ທາງການຂອງອິນເດຍກໍໄດ້ມີການອອກມາດຕະການປັບໄໝ ໄປຈົນເຖິງຕິດຄຸກ.

ແຕ່ນັກປະຫວັດສາດບາງຄົນກໍເຊື່ອວ່າ ຄົນທີ່ມັກຖົ່ມນໍ້າລາຍແມ່ນມີແນວຄວາມຄິດມາຈາກຮິນດູ ແລະ ເລື່ອງຊົນຊັ້ນວັນນະ, ເລື່ອງການຮັກສາຄວາມບໍລິສຸດຂອງຮ່າງກາຍໂດຍການເອົາຂອງເສຍອອກຈາກຮ່າງກາຍ.