ຕິດຕາມ! ເສືອໂຄ່ງຫຼຸດອອກຈາກອຸທິຍານ

0
1111

ເສືອໂຄ່ງຫຼຸດອອກຈາກເຂດອຸທິຍານ ສ່ຽງເຂົ້າໃກ້ບ້ານເຮືອນປະຊາຊົນ ລາຍງານສະຖານນະການຫຼ້າສຸດປັນແບບນີ້ແລ້ວ, ເລື່ອງນີ້ເກີດຂຶ້ນທີ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານລາວເຮົາກໍຄື ປະເທດໄທ.

ເສືອໂຄ່ງດັ່ງກ່າວຫຼຸດອອກຈາກພື້ນທີ່ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດແມ່ວົງ, ນະຄອນສະຫວັນ, ປະເທດໄທ. ເຊິ່ງເປັນເສືອທີ່ຢູ່ໃນການເບິ່ງແຍງຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ ມີລະຫັດ 37742 ແລະ ມີຊື່ວ່າ ວິຈິດ, ເສືອໂຕດັ່ງກ່າວອອກນອກຈາກພື້ນທີ່ອຸທິຍານຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 28 ພະຈິກ ທີ່ຜ່ານມາ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງ GPS ທີ່ຕິດຢູ່ນຳໂຕຂອງເສືອວິຈິດຕິດຕາມໃນຄັ້ງນີ້, ເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າຈຸດທຳອິດທີ່ມັນເດີນທາງໄປແມ່ນອຸທິຍານແຫ່ງຊາດທ້ອງຖິ່ນ ບ້ານປາງເຂົ້າສານ ເມືອງແມ່ວົງ ນະຄອນສະຫວັນ ກ່ອນທີ່ມັນຈະເຂົ້າໄປຫາພື້ນທີ່ຂອງປະຊາຊົນ ເຂດບາງມະຂ້າ, ກຳແພງເພັດ ແລະ ໄດ້ຫຼ້າສັດໃຫຍ່ໜຶ່ງໂຕ.

ພາບ ເສືອໂຄ່ງວິຈິດລ່າສັດ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ແຫ່ງຊາດເລັ່ງກຳລັງຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ຈັດກຳລັງປ້ອງກັນຢ່າງເຂັ້ມງວດເນື່ອງຈາກຢູ່ໃກ້ເຂດປະຊາຊົນອາໄສຢູ່.

ຫຼ້າສຸດ, ລາຍງານວັນທີ 6 ທັນວາ ຜ່ານມາ, ເສືອໂຄ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ເດີນທາງກັບຄືນອຸທິຍານຫ່ງຊາດແມ່ວົງ ແລະ ມັນກຳລັງຊອກຫາປ່າທີ່ຢູ່ຂອງອາໄສຢູ່ມັນ, ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມ ແລະ ເຝົ້າລະວັງຢ່າໃກ້ສິດຢ່າງໜ້ອຍ 7 ມື້ ເພື່ອໜັ່ນໃຈວ່າ ມັນຈະບໍ່ກັບເຂົ້າໄປໃກ້ເຂດຊຸມຊົນ ທີ່ປະຊາຊົນອາໃສຢູ່ອີກ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: CH3, Thairath