ກະຊວງສາທາລະນະສຸກສິງກະໂປ ປະກາດຫ້າມຄົນທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນເຂົ້າຮ້ານອາຫານ

ສິງກະໂປໄດ້ຄຸມເຂັ້ມກ່ຽວກັບມາດຕະການຄວບຄຸມໂຄວິດ-19 ໂດຍການຫ້າມຄົນທີ່ຍັງບໍ່ທັນສັກວັກຊີນເຂົ້າຫ້າງສັບພະສິນຄ້າ ຫຼື ນັ່ງກິນອາຫານໃນຮ້ານອາຫານ ສ່ວນຜູ້ທີ່ສັກວັກຊີນຄົບສອງເຂັມແລ້ວແມ່ນຫ້າມຢູ່ຮ່ວມເປັນກຸ່ມເກີນສອງຄົນ.

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງສິງກະໂປໄດ້ຍົກລະດັບຄວາມຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍປະກາດວ່າ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສັກວັກຊີນເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການໃນຫ້າງສັບພະສິນຄ້າ ແລະ ຫ້າມຮັບປະທານອາຫານພາຍໃນສູນອາຫານ ລວມໄປເຖິງຮ້ານກາເຟ ແຕ່ຍັງສາມາດຊື້ອາຫານກັບເຮືອນໄດ້ ເຊິ່ງປະກາດດັ່ງກ່າວຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 13 ຕຸລາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ສໍາລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ສັກວັກຊີນຄົບສອງເຂັມນັ້ນແມ່ນສາມາດເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການໃນຫ້າງສັບພະສິນຄ້າໄດ້ ແຕ່ຫ້າມຢູ່ຮ່ວມກຸ່ມກັນເກີນ 2 ຄົນ ຍົກເວັ້ນສະເພາະເດັກນ້ອຍທີ່ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 12 ປີ ແລະ ຜູ້ທີ່ເຊົາຈາກການຕິດເຊື້ອໂຄວິດເທົ່ານັ້ນ. ສໍາລັບກຸ່ມຄົນທີ່ມີການຮ່ວມກຸ່ມກັນເກີນສອງຄົນຂຶ້ນໄປນັ້ນຕ້ອງແມ່ນຄົນທີ່ມາຈາກຄອບຄົວດຽວກັນ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: thairath