ແພດ-ໝໍ ໃນປະເທດຝຣັ່ງຫຼາຍກວ່າ 3,000 ຄົນ ຖືກສັ່ງພັກວຽກ ຍ້ອນບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ

ໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີລາຍງານວ່າ ບຸກຄະລາກອນໃນການແພດໃນປະເທດຝຣັ່ງປະມານ 3,000 ຄົນ ຖືກສັ່ງໃຫ້ພັກວຽກພາຍຫຼັງທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮັບການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໄດ້ຕາມທີ່ລັດຖະບານໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ກໍານົດໄວ້ໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ 2021 ຫາວັນທີ 15 ກັນຍາ 2021.

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງປະເທດຝຣັ່ງໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດກັບທາງສະຖານີວິທະຍຸວ່າ: ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດຫຼາຍສິບຄົນຍື່ນໃບລາອອກ ແລະ ມີບຸກຄະລາກອນທາງການແພດອີກຫຼາຍຄົນທີ່ຖືກສັ່ງພັກວຽກຊົ່ວຄາວ.

ນອກຈາກນີ້ປະທານາທິບໍດີຂອງປະເທດຝຣັ່ງຍັງປະກາດວ່າ: ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດທັງໝົດ ລວມເຖິງຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນໂຮງໝໍ, ສະຖານພະຍາບານ ແລະ ສະຖານທີ່ພັກເຊົາຂອງຜູ້ເຖົ້າ, ພະຍາບານປະຈໍາບ້ານ ຕ້ອງໄດ້ຮັບວັກຊີນຢ່າງຄົບຖ້ວນເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ບໍ່ສະນັ້ນ, ອາດຖືກສັ່ງໃຫ້ຢຸດການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຫຼື ຖືກໄລ່ອອກ. ຈົນເຖິງຕອນນີ້ປະຊາກອນປະມານ 2/3 ຂອງປະເທດຝຣັ່ງໄດ້ຮັບວັກຊີນຄົບຖ້ວນ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: Khaosod