ສາວອິນເດຍໜີໄປກັບຊູ້ 25 ຄັ້ງ ພໍກັບມາຜົວກໍໃຫ້ອະໄພ ແລະ ຮັບໄດ້

ເວັບໄຊ້ Khaosod ໄດ້ລາຍງານວ່າ ໄດ້ມີຍິງສາວບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ອາຍຸ 40 ປີ ອາໄສຢູ່ໃນລັດອັສສໍາ ທາງພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອຂອງປະເທດອິນເດຍ ແມ່ຍິງຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ໜີໄປກັບຊູ້ເຖິງ 25 ຄັ້ງ ໂດຍເລື່ອງດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໂດຍພໍ່ຂອງຜົວຂອງແມ່ຍິງຄົນດັ່ງກ່າວ ແລະ ຜົວຂອງລາວມີອາຊີບເປັນພະນັກງານຂັບລົດ ເຊິ່ງມີລູກຮ່ວມກັນ 3 ຄົນ ແລະ ແມ່ຍິງຄົນດັ່ງກ່າວມັກຈະໜີອອກຈາກເຮືອນໄປປະມານ 2-3 ມື້ຈຶ່ງກັບມາເຮືອນເທື່ອໜຶ່ງ.

ລ່າສຸດໃນວັນທີ 4 ກັນຍາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາແມ່ຍິງຄົນດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ລັກໜີໄປກັບຊູ້ອີກຄັ້ງ ໂດຍຝາກລູກຊາຍໄວ້ກັບຄົນຂ້າງເຮືອນ ແລະ ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ຍິງຄົນນີ້ຍັງໄດ້ລັກເອົາເງິນປະມານ 3,500,000 ກີບໄປນໍາ.

ຈົນມາຮອດຕອນນີ້ຜົວຂອງແມ່ຍິງຄົນນີ້ຍັງບໍ່ສາມາດບອກໄດ້ວ່າລາວໜີໄປກັບຊູ້ຄົນໃດ ໂດຍຜູ້ເປັນຜົວໄດ້ບອກພຽງວ່າ: “ຂ້ອຍຄິດວ່າຂ້ອຍຕ້ອງຍອມຮັບໃຫ້ໄດ້ ເພາະວ່າຂ້ອຍຮັກແມ່ຍິງຄົນນີ້ ພວກເຮົາມີລູກນໍາກັນ 3 ຄົນ ແມ່ນໃຜຈະເປັນຄົນລ້ຽງພວກເຂົາຖ້າບໍ່ແມ່ນຂ້ອຍ ຂ້ອຍເອງຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະບໍ່ຟ້ອງຢ່າຮ້າງເພື່ອຫຼີກລ້ຽງບັນຫາທາງກົດໝາຍ”