ສິງກະໂປໄດ້ເລີ່ມທົດລອງຫຸ່ນຍົນເພື່ອກວດກາໃນພື້ນທີ່ສາທາລະນະ

ເວັບໄຊ້ ndtv ໄດ້ລາຍງານວ່າສິງກະໂປໄດ້ເລີ່ມທົດລອງຫຸ່ນຍົນເພື່ອກວດກາໃນພື້ນທີ່ສາທາລະນະ ແລະ ສອດແນມເບິ່ງການປະຕິບັດພຶດຕິກໍາທາງສັງຄົມທີ່ບໍ່ດີຂອງກຸ່ມຄົນ.

ສິງກະໂປເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມປອດໄພຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະ ປະເທດສິງກະໂປກໍໄດ້ທົດລອງໃຊ້ຫຸ່ນຍົນອັດຕະໂນມັດຈໍານວນສອງເຄື່ອງເພື່ອກວດກາພຶດຕິກໍາທີ່ບໍ່ດີເຊັ່ນ: ການລະເມີດມາດຕະການຄວາມປອດໄພໃນການປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19, ການສູບຢາໃນສະຖານທີ່ຫ້າມສູບຢາ ແລະ ການຈອດລົດຖີບທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ.

ຫຸ່ນຍົນດັ່ງກ່າວມີຊື່ວ່າ Xavier ໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ສາມາດກວດກາພຶດຕິກໍາທີ່ບໍ່ດີ ແລະ ສົ່ງການແຈ້ງເຕືອນໄປຍັງສູນບັນຊາ ແລະ ຄວບຄຸມ.