ສ.ເກົາຫຼີ ຈັດພິທີບັນລຸນິຕິພາວະປະຈຳປີ

ພາບບັນຍາກາດພິທີສະຫຼອງການບັນລຸນິຕິພາວະຂອງກຸ່ມເຍົາວະຊົນໃນ ສ.ເກົາຫຼີ ຊຶ່ງມີອາຍຸຄົບ 20 ປີບໍລິບູນ ທັງນີ້ ກຸ່ມເຍົາວະຊົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມພິທີແມ່ນຈະແຕ່ງກາຍດ້ວຍຊຸດຮັນບົກ (ຊຸດປະຈຳຊາດຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ).

ພິທີດັ່ງກ່າວຈະຖືກຈັດຂຶ້ນທຸກວັນຈັນຂອງອາທິດທີ 3 ຂອງເດືອນພຶດສະພາ ຈຸດປະສົງກໍເພື່ອໃຫ້ໄວໜຸ່ມກຸ່ມດັ່ງກ່າວຄຳນຶງເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເຕີບໂຕເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ໄດ້ຮັບສິດທິທາງດ້ານກົດໝາຍຢ່າງເຕັມທີ່.

 

 

 

ຮຽບຮຽງ: ສະຫະລັດ ວອນທິວົງໄຊ

ຮູບພາບ: kapook.com