ດູໄບ ສືບຕໍ່ແຜນຂະຫຍາຍສະໜາມບິນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ

 

ດູໄບ ກັບມາເດີນໜ້າໂຄງການພັດທະນາສະໜາມບິນແຫ່ງທີສອງຂອງປະເທດ ໂດຍແຕ່ກ່ອນໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ

ຈະກາຍເປັນສະໜາມບິນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ.

 

ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດ ລາຍງານໃນວັນທີ 9 ກັນຍານີ້ວ່າ ໂຄງການພັດທະນາສະໜາມບິນສາກົນ ອັນ-ມັກຕູມ

ເຊິ່ງໄດ້ຖືກໂຈະພາກຂະຫຍາຍໄວ້ຊົ່ວຄາວ ໃນປີ 2009 ຍ້ອນວິກິດການທາງການເງິນຂອງໂລກ ໄດ້ຮັບການອະນຸ

ມັດໃຫ້ກັບມາເດີນໜ້າໂຄງການອີກເທື່ອໜຶ່ງ ເພື່ອຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສາຍການບິນ ເອມິເຣດ

ແອຣ໌ລາຍ ເຊິ່ງຈະໄດ້ໂຍກຍ້າຍອອກຈາກສະໜາມບິນສາກົນດູໄບໃນປະຈຸບັນ  ໂດຍມີມູນຄ່າຂອງໂຄງການດັ່ງ

ກ່າວນີ້ ຕົກຢູ່ປະມານ 32,000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈະໃຫ້ດຳເນີນການສຳເລັດ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 6 – 8 ປີ

ຂ້າງໜ້ານີ້.

 

ເນື່ອງຈາກສະໜາມບິນສາກົນ ອັນ-ມັກຕູມ ໄດ້ເປີດດຳເນີນການມາຕັ້ງແຕ່ກອ່ນວິກິດການເງິນໂລກ ຈະກະທົບ

ເສດຖະກິດຂອງດູໄບໃນປີ 2009 ໂດຍໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການດ້ານການຂົນສົ່ງສິນຄ້າພຽງຢ່າງດຽວ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ

2010 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ມາຮອດເດືອນຕຸລາ 2013 ກໍໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການສຳລັບເຮືອໂດຍສານຂະໜາດນ້ອຍ

ໂດຍປະຈຸບັນນີ້ ແມ່ນກຳລັງກຽມພ້ອມສຳລັບແຜນຕໍ່ຂະຫຍາຍໃຫ້ກາຍເປັນສະໜາມບິນທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດ

ໃນໂລກ ເຊິ່ງຈະສາມາດຮອງຮັບຜູ້ໂດຍສານໄດ້ 160 ລ້ານຄົນຕໍ່ປີ ໂດຍພາຍໃນສະໜາມບິນ ຈະມີທັງໝົດ 6 ຣັນເວ.