ເຕືອນສາວໆ ລະວັງຢາປຸກອາລົມເພດ

ຢາປຸກອາລົມທາງເພດ ຫຼືຢາເສຍສາວ ຫຼືຢາຫຼິ້ນສາວ ແມ່ນມີຂາຍຢູ່ທົ່ວໄປ ຖ້າບໍ່ຢາກເສຍໂຕ ເສຍອະນາຄົດ ຫຼືກາຍເປັນຜູ້ຕິດເຊື້ອໂລກ ຈຶ່ງເຕືອນສາວໆ ວ່າເວລາໄປຊຸມແຊວນຳໝູ່ ຈົ່ງມີສະຕິໃຫ້ດີ ລະວັງຈອກນ້ຳຂອງທ່ານຈະຖືກໃສ່ຢາລົງໄປ ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຄວນດື່ມນ້ຳຈາກຕຸກດີກວ່າດື່ມຈາກຈອກທີ່ຖືກເຫຍັ້ນບໍລິການຈາກຄົນອື່ນ. ຫຼືຖ້າດື່ມຈາກຈອກກໍຂໍໃຫ້ຮັກສາຈອກຂອງທ່ານໃຫ້ດີ ເວລາໄປຫ້ອງນ້ຳກັບມານັ້ນ ໃຫ້ຖອກນ້ຳທີ່ຢູ່ໃນຈອກຖິ້ມກ່ອນ ແລ້ວຄ່ອຍເຫຍັ້ນເຄື່ອງດື່ມໃສ່ໃໝ່.

ຢາດັ່ງກ່າວນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີອາລົມເພດແລ້ວ ຍັງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບໄດ້ ເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດກໍມີແລ້ວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ມີໂລກປະຈຳໂຕຢູ່ກ່ອນແລ້ວ

ແອັດມິນຊຽງ (ຜູ້ຂຽນ) ຖືກແມ່ຄ້າຈ່າວຂາຍຢາປຸກເຊັກໃຫ້ ຈຶ່ງຂໍຕັກເຕືອນສາວໆ ໃຫ້ລະວັງເອົາໄວ້ ແມ່ນແຕ່ໝູ່ຄູ່ກໍຕ້ອງລະວັງ.

ທ່ານຜູ້ອ່ານກໍຕັກເຕືອນໝູ່ເພື່ອນຂອງທ່ານແດ່ເດີ !!