ພູເຂົາໄຟ ທາວູວູ ລະເບີດໃນປາປົວນິວກີນີ ປະຊາຊົນໃນລັດສະໝີ 1 ກິໂລແມັດ ຕ້ອງໄດ້ອົບພະຍົບ

 

ເມື່ອວັນທີ 29 ສິງຫາ 2014 ຜ່ານມານີ້ ເວັບຂ່າວຂອງຕ່າງປະເທດລາຍງານວ່າ ພູເຂົາໄຟ ທາວູວູ ໃນປາປົວນິວກີນີ

ໄດ້ລະເບີດພົ່ນເຖົ່າຖ່ານຂຶ້ນສູ່ເທິງຟ້າໄກຫຼາຍຮ້ອຍແມັດ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຕ້ອງອົບພະຍົບອອກຈາກຊຸມຊົນໃກ້ຄຽງ

ສ່ຽງຢ້ານເກີດອັນຕະລາຍຈາກພູເຂົາໄຟລະເບີດດັ່ງກ່າວ.

 

ທາງການເມືອງ  ຣາບວນ ເຊິ່ງເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງພູເຂົາໄຟ ທາວູວູ ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ການລະເບີດຂອງພູເຂົາໄຟໃນຄັ້ງນີ້

ເກີດຂຶ້ນເມື່ອເວລາປະມານ 03:00 – 04:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 29 ສິງຫາ 2014 ນີ້ ໂດຍການລະເບີດນັ້ນເປັນໄປຢ່າງ

ຊ້າໆ ແລະ ໄດ້ຍິນສຽງລະເບີດດັງອອກມາເປັນໄລຍະ ເຊິ່ງດັງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ກະຈົກເຮືອນຊານຂອງປະຊາຊົນສັ່ນສະ

ເທືອນໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ພູເຂົາໄຟກໍໄດ້ພົ່ນເຖົ່າຖ່ານຂຶ້ນສູ່ເທິງຟ້າໄປໄກຫຼາຍຮ້ອຍແມັດ ໂດຍມີລາວາໄຫຼອອກມາຈາກ

ປາກປ່ອງພູເຂົາໄຟອີກດ້ວຍ.

 

557000010220701

 

ຈາກເຫດການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃກ້ກັບພູເຂົາໄຟ ພາຍໃນລັດສະໝີ 1 ກິໂລແມັດ ຕ້ອງໄດ້ອົບ

ພະຍົບອອກຈາກທີ່ຢູ່ອາໄສ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸວ່າ ເປັນຄຳສັ່ງຂອງທາງການ ຫຼື ບໍ່ ໃນຂະນະທີ່ພື້ນທີ່ທີ່ຫ່າງອອກມານັ້ນ

ເປັນຕົ້ນໂຮງຮຽນ, ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ ກໍໄດ້ທຳການປິດບໍລິການ.

 

ສຳລັບພູເຂົາໄຟ ທາວູວູ ແຫ່ງນີ້ ເປັນພູເຂົາໄຟທີ່ລະເບີດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນແຖບພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ ໂດຍນັບຕັ້ງແຕ່ລະເບີດ

ຄັ້ງໃຫຍ່ໃນປີ 1994 ພູເຂົາໄຟລູກນີ້ ກໍເລີ່ມລະເບີດອີກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2002 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ກ່ອນ

ທີ່ຈະມາລະເບີດອີກໃນເທື່ອນີ້ ເມື່ອຊ່ວງຕົ້ນປີ 2013 ທີ່ຜ່ານມາ ກໍໄດ້ລະເບີດອີກເທື່ອໜຶ່ງແລ້ວ.