7 ຮູບແຕ້ມສະທ້ອນສັງຄົມ “ບັນຫາຢ່າຮ້າງ” ຄວາມເຈັບປວດທັງໝົດສຸດທ້າຍລູກເປັນຜູ້ຮັບ

ບັນຫາໃຫຍ່ຂອງຊີວິດຄູ່ ຫຼື ຄອບຄົວຜົວເມຍ ຄົງໜີບໍພົ້ນບັນຫາການຢ່າຮ້າງແນ່ນອນ ສຳລັບການຢ່າຮ້າງນັ້ນຖືເປັນເລື່ອງທີ່ຊັບຊ້ອນ ແລະ ເກີດຂື້ນຈາກຫຼາຍບັນຫາ ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາມັນກໍ່ມີຫຼາຍດ້ານ ແຕ່ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຫຼັງການຢ່າຮ້າງກໍ່ຄືບັນຫາເລື່ອງຄອບຄົວ ວັນນີ້ເຮົາຈະພາທຸກຄົນມາເບິ່ງ ຮູບແຕ້ມສະທ້ອນສັງຄົມໂດຍສີລະປິນທີ່ມີຊື່ວ່າ“Mac” ເປັນຜູ້ແຕ້ມຂຶ້ນ ກັບ 7 ຮູບ ທີ່ສາມາດສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບຂອງການ “ການຢ່າຮ້າງ” ໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນທີ່ສຸດ

1/. ຄອບຄົວ

2/. ການປ່ຽນແປງ

3/. ຜົນກະທົບ

4/. ພະຍາຍາມຮັກສາໄວ້

5/. ໃຈແລກສະຫຼາຍ

6/. ທາງອອກ

7/. ຈຸດຈົບ