ກ້າວໜ້າໄປອີກຂັ້ນ! ເຟສບຸກກຳລັງທົດສອບລະບົບການຈົດຈຳໜ້າເພື່ອໃຊ້ກູ້ບັນຊີຄືນ

ເມື່ອເຮົາກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກແຫ່ງເທັກໂນໂລຢີທຸກຢ່າງມັນຕ້ອງທັນສະໄໝ ມີໂທລະສັບມີຖືຫຼາຍຢີ່ຫໍ້ທີ່ໃຊ້ລະບົບການສະແກນນິ້ວມືເພື່ອຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງເຄື່ອງ ແລະ ປັດຈຸບັນທາງເຟສບຸກກໍ່ໄດ້ເຮັດການທົດສອບ “ລະບົບການຈົດຈຳໜ້າເພື່ອໃຊ້ກູ້ບັນຊີຄືນ” ລະບົບການສະແກນໃບໜ້າ ເຊິ່ງວິທີນີ້ຈະເພີ່ມຄວາມປອດໄພຈາກການຖືກແຮັກບັນຊີຫຼາຍຂຶ້ນ