ວິທີສອນລູກໃຫ້ຮູ້ຈັກຄວາມ ແລະ ມີຄວາມຄິດເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແຕ່ຍັງນ້ອຍ

ການສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ກັບລູກ ໃຫ້ເຂົາເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນມາເປັນເດັກທີ່ກ້າຄິດ ກ້າເຮັດ ກ້າຕັດສິນໃຈ ແລະ ຮູ້ຜິດດີຊົ່ວນັ້ນ ມັນມີຄວາມຈຳເປັນຫຼາຍທີ່ພໍ່ແມ່ຕ້ອງເປັນຄົນຝຶກຝົນໃຫ້ລູກຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍ ແຕ່ບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າໃຫ້ທ່ານບັງຄັບລູກໃຫ້ໄປໃນທິດທາງຂອງທ່ານທຸກເລື່ອງ ມື້ນີ້ໃຮຄໍລຳ ແມ່ ແລະ ລູກ ແອັດມິນມີ ວິທີລ້ຽງລູກໃຫ້ຮູ້ຈັກຄວາມ ແລະ ມີຄວາມຄິດເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແຕ່ຍັງນ້ອຍມາຝາກ ເຊິ່ງຈະມີວິທີໃດແນ່ນັ້ນເຮົາມາຮູ້ຈັກໄປພ້ອມກັນເລີຍ

  1. ຍອມຮັບໃນສິ່ງທີ່ລູກເປັນ (ໝາຍເຖິງເລື່ອງເພດທີສາມ)
  2. ພະຍາຍາມຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລູກ
  3. ສະແດງຄວາມຮັກໃຫ້ລູກເຫັນສະເໝີ
  4. ສອນໃຫ້ລູກຄິດບວກບາງເລື່ອງ
  5. ສອນໃຫ້ລູກເຮັດຫຍັງດ້ວຍຕົນເອງ
  6. ສອນໃຫ້ລູກຊ່ວຍເຮັດວຽກເຮືອນເລັກໆນ້ອຍໆຕາມຄວາມເໝາະສົມຕາມໄວຂອງລູກ
  7. ສອນໃຫ້ລູກຮູ້ຈັກຂໍ້ຜິດພາດຂອງຕົວເອງ
  8. ຜູ້ປົກຄອງເອງກໍ່ຕ້ອງເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ລູກເຫັນ