ການລັກລອບຕັດໄມ້ຍັງມີແຜ່ຫຼາຍ ມີການກວດພົບດຳເນີນຄະດີແລ້ວຫຼາຍກໍລະນີ

 

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາ ຂະແໜງການຂອງຕົນ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບຮົມ

ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັກນ້ຳ-ສັດປ່າໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຂອງຊາວ

ບ້ານ ແລະ ນຳໃຊ້ມາດຕະການຕ້ານປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ແຕ່ກໍຍັງມີການລັກລອບຕັດໄມ້ຢູ່ເປັນປະຈຳ

ຄື ໃນໄລຍະ 1 ເດືອນຜ່ານມາ ໜ່ວຍງານກວດກາປ່າໄມ້ຍຶດໄມ້ ແລະ ດຳເນີນຄະນະດີຕໍ່ຜູ້ລັກລອບຊັບພະຍາກອນ

ປ່າໄມ້ ຢູ່ບັນດາແຂວງຕ່າງໆຄື: ແຂວງຄຳມ່ວນ ມີ 2 ຄະດີ, ຍຶດໄມ້ດູ່ໄດ້ 106 ຕັບ, ເທົ່າກັບ 19,58 ແມັດກ້ອນ, ໄມ້

ຂະຍຸງ 400 ກິໂລ, ນອກນັ້ນ ຍັງໄດ້ດຳເນີນຄະດີຕໍ່ຜູ້ທີ່ເຜົ່າຖ່ານດັງໄຟຜິດກົດໝາຍອີກຈຳນວນໜຶ່ງ, ສ່ວນແຂວງ

ສະຫວັນນະເຂດມີ 1 ຄະດີ, ຍຶດໄມ້ກະຈະໄດ້ຈຳນວນ 52 ທ່ອນ, ເທົ່າກັບ 116,18 ແມັດກ້ອນ, ຊຽງຂວາງ ມີ 1 ຄະດີ,

ຍຶດໄມ້ກະບໍ້ໄດ້ 509 ທ່ອນ, ບໍລິມາດ 22,65 ໂຕນ ແລະ ແຂວງຫົວພັນມີ 1 ຄະດີ, ຍຶດໄມ້ຮຳຊາຍໄດ້ 15 ຕັບ, ເທົ່າກັບ

0.853 ແມັດກ້ອນ, ຊຶ່ງຈຳນວນຜູ້ກະທຳຜິດທັງໝົດ ໄດ້ຖືກດຳເນີນຄະນະດີຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ເຖິງຢ່າງໃດ

ກໍຕາມ ເພື່ອກຳຈັດຂະບວນການລັກລອບຕັດໄມ້ ແລະ ຄ້າໄມ້ເຖື່ອນ, ທາງຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ໄດ້ສືບຕໍ່

ລົງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄະນະສະເພາະກິດ ກວດກາການເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້, ທີ່ລັກລອບຊື້-ຂາຍແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມ

ກົດໝາຍ, ພ້ອມນັ້ນກໍໄດ້ສົມທົບກັບກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນໄມ້, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ

ສິ່ງແວດລ້ອມ ລົງຕິດຕາມການຂຸດຄົ້ນໄມ້ ແລະ ການສົ່ງອອກ ໄມ້ໃຫ້ຖືກລະບຽບກົດໝາຍ.

 

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ລາວພັດທະນາ