ຈີນພ້ອມສະໜອງເງິນກູ້ຢືມ 24,000 ລ້ານໂດລາໃຫ້ແກ່ຟິລິບປິນ

ປະທານາທິບໍດີ ໂຣດຣິໂກ ດູເຕີເຕ ຂອງຟິລິບປິນ ຕັ້ງເປົ້າການລົງທຶນມູນຄ່າ 167,000 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອປັບປຸງລະບົບໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ແລະ ລະບົບຄົມມະນາຄົມຂອງປະເທດ ເຊັ່ນ: ຖະ ໜົນ, ທາງລົດໄຟ ແລະ ທ່າເຮືອ ພາຍໃນປີ 2022 ເພື່ອຊ່ວຍດຶງດູດການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ 

ທີ່ຜ່ານມາຟິລິບປິນຍັງບໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມໄດ້ໃນແງ່ການດຶງດູດການລົງທຶນ ແລະ ຈີນສະເໜີໃຫ້ເງິນກູ້ 24,000 ລ້ານໂດລາ ແກ່ຟິລິບປິນ ສຳລັບໂຄງການປັບປຸງລະບົບຄົມມະນາຄົມພື້ນຖານດັ່ງກ່າວ 

ແລະ ນັກວິເຄາະຂອງຟິລິບປິນບາງຄົນກໍ່ຕັ້ງຄຳຖາມຄືກັນ ຫາກຈີນຕັ້ງເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ ໂອກາດສ້າງງານ, ການພັດທະນາລະດັບທັກສະສີມືແຮງງານ ແລະ ການຖ່າຍທອດເທັກໂນໂລຢີກໍ່ຈະສຳເລັດຟິລິບປິນ