5 ວິທີເລີກນິໃສເສຍຂຶ້ນສຽງກັບລູກ

ເປັນເລື່ອງທຳມະດາທີ່ພໍ່ແມ່ເມື່ອເວລາໃຈຮ້າຍກໍ່ມັກຈະເກີດອາລົມໂມໂຫ ແລະ ຫຼົງຂຶ້ນສຽງໃສ່ລູກເມື່ອເຮັດຫຼາຍເທື່ອກໍ່ຈະຕິດເປັນນິໃສ ບອກເລີຍວ່າພຶດຕິກຳແບບນີ້ມັນຈະຕິດເປັນນິໃສ ແລະ ມັນຈະຄ່ອຍໆທຳຮ້າຍຈິດໃຈຂອງລູກນ້ອຍໄປເລື່ອຍໆໂດຍທີ່ຜູ່ເປັນພໍ່ແມ່ບໍ່ຮູ້ຕົວ ດັ່ງນັ້ນໃນ ຄໍລຳ ແມ່ ແລະ ລູກ ມື້ນີ້ແອັດມິນເລີຍມີ 5 ວິທີເລີກນິໃສເສຍຂຶ້ນສຽງກັບລູກມາຝາກ

1. ເມື່ອເວລາໃຈຮ້າຍແມ່ນຫາຫຍັງເຮັດແທນເພື່ອເຮັດໃຫ້ໃຈເຢັນລົງ
2. ພະຍາຍາມປ່ຽນນ້ຳສຽງໃຫ້ເບົາລົງ
3. ຫຼຸດຄວາມຄາດຫວັງກັບລູກລົງ
4. ຕັ້ງສະຕິກ່ອນເວົ້າກັບລູກ
5. ຫາກິດຈະກຳເຮັດເພື່ອຜ່ອນຄາຍ

ເມື່ອເວລາທີ່ລູກເຮັດຫຍັງບໍ່ໄດ້ໃຈ ແມ່ນໃຫ້ທ່ານລອງເຮັດຕາມຄຳແນະນຳທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ເບິ່ງຮັບຮອງວ່າທ່ານຈະໃຈເຢັນຂຶ້ນແນ່ນອນ