ໝາກຖົ່ວລຽນສີແດງ ຂອງດີມາເລເຊຍ

ໝາກຖົ່ວລຽນສີແດງມີຊື່ທາງວິທະຍາສາດວ່າ Durio graveolens ແລະ ກໍ່ມີຊື່ຮຽກອື່ນໆອີກແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ເຊັ່ນ:​ Durian Sabah, Durian Tabelak, Durian Burung, Durian Kuning ເປັນສາຍພັນຖົ່ວລຽນທີ່ພົບໄດ້ໃນພາດຕະເວັນອອກຂອງເກາະ ບໍຣເນຍ ລັດໍາບາ ປະເທດມາເລເຊຍ

ລັກສະນະຂອງຖົ່ວລຽນສາຍພັນນີ້ຄືເປືອກຈະມີສີເຫຼືອງສົ້ມ ມຮໜາມຍາວປະມານ 1 ຊມ ເນື້ອຖົ່ວລຽນຈະມີສີແດງເຂັ້ມ ມີກິ່ນຫອມ