ແຈ້ງເຕືອນສະພາບອາກາດ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16-18/05/2017

 

ແຫລ່ງຂ່າວ: ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ