ອາຟຣິກກາແຫ້ງແລ້ງໜັກ 14 ລ້ານຄົນ ກຳລັງປະເຊີນກັບພາວະໄພອຶດຫິວ!

ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານຈາກນະຄອນນິວຢອກ ສະຫະລັດອາເມຣິກາວ່າ ທ່ານ ແມັດທິວ ຄອນເວ ໂຄສົກປະຈຳ

ສຳນັກງານເພື່ອການຮ່ວມມືດ້ານມະນຸດສະທຳ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (UNOCHA) ປະຈຳພູມີພາກອາຟຣິກາຕາເວັນ

ອອກ ໄດ້ຖະແຫຼງໃນວັນທີ 9 ສິງຫາ 2014 ຜ່ານມາວ່າ ສະຖານະການໃນອາຟຣິກາຕາເວັນອອກ ກຳລັງໜ້າເປັນຫ່ວງ

ປະຊາຊົນກ່ວາ 14 ລ້ານຄົນ ໃນ 9 ປະເທດ ຕ້ອງປະເຊີນກັບສະພາວະໄພອຶດຫິວ ອັນເນື່ອງມາຈາກສະພາບອາກາດແຫ້ງ

ແລ້ງ ທີ່ດຳເນີນຕໍ່ເນື່ອງມາເປັນໄລຍະເວລາ 3 ປີກ່ວາແລ້ວ.

 

ເຖິງແມ່ນສະຖານະການໃນຂະນະນີ້ ຍັງບໍ່ທັນຮຸນແຮງເທົ່າກັບວິກິດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປີ 2011 ທີ່ປະຊາຊົນກ່ວາ 12 ລ້ານຄົນ

ໃນ 4 ປະເທດ ຕ້ອງປະເຊີນກັບໄພແລ້ງອັນຮຸນແຮງທີ່ສຸດໃນຮອບ 60 ປີ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນກ່ວາ 250,000 ຄົນເສຍ

ຊີວິດລົງ ໂດຍໃນນັ້ນກາຍກ່ວາເຄິ່ງໜຶ່ງແມ່ນເປັນເດັກນ້ອຍ.