ຫ້ອງການກະສິກຳຯເມືອງທ່າແຕງ ແຂວງເຊກອງ ຊຸກຍູ້ກະສິກອນປູກພືດລະດູແລ້ງ

ປັດຈຸບັນ ກະສິກອນຢູ່ເມືອງທ່າແຕງ ພວມສຸມໃສ່ລົງມືປູກພືດລະດູແລ້ງ ຢ່າງເປັນຂະບວນກວ້າງຂວາງ ເຊິ່ງຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ເມືອງ ກໍໄດ້ຈັດສົ່ງພະນັກງານວິຊາການລົງຊຸກຍູ້ ຕິດຕາມຂະບວນການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ ເພື່ອແນະນໍາເຕັກນິກການຜະລິດ ແນໃສ່ຍົກສູງຄຸນະພາບການຜະລິດສູງຂື້ນ ທັງເພື່ອເປັນການປະຕິບັດ ແຜນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

ທ່ານ ສຸພົນ ໄຊສະຫງ່າ ກໍາມະການພັກເມືອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງທ່າແຕງ ແຂວງເຊກອງ ໄດ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ຜູ່ສື່ຂ່າວທ້ອງຖິ່ນໃນວັນທີ 01 ກຸມພາ 2017 ຜ່ານມາວ່າ ປັດຈຸບັນ ໄດ້ຈັດສົ່ງພະນັກງານວິຊາການ ລົງປະຈໍາເຂດຈຸດສຸມພັດທະນາຂອງເມືອງໃນ 6 ເຂດ ມີ 47 ບ້ານ ເພື່ອລົງຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ, ຕິດຕາມ ແລະ ແນະນໍາການປູກພືດຊະນິດຕ່າງໆ ເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ຜົນການຜະລິດຂອງກະສິກອນ ເຂດທີ່ມີເງື່ອນໄຂໃນການປູກພືດຊະນິດຕ່າງໆ ທີ່ມີເນື້ອທີ່ຫຼາຍກວ່າ 1.776 ເຮັກຕາ ໃນນີ້ ເນື້ອທີ່ປູກພືດຜັກອື່ນໆມີ 495,90 ເຮັກຕາ, ປູກຜັກກະລໍ່າປີ 883,90 ເຮັກຕາ, ຜັກກາດຫໍ່ 316,34 ເຮັກຕາ, ໝາກອຶ 45 ເຮັກຕາ, ນາແຊງ  35 ເຮັກຕາ, ອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນ ການປູກໝາກອຶ ໃນ 13 ບ້ານ ມີ 47 ຄອບຄົວ ໃນເນື້ອທີ່ 45 ເຮັກຕາ ນອກນີ້ ຍັງສົ່ງເສີມໃຫ້ກະສິກອນປູກກ້ວຍນໍ້າ ແລະ ໄມ້ບົງຫວານຕື່ມອີກ.

ສໍາລັບໃນສົກປີ 2015-2016 ຜ່ານມາ ສາມາດຜະລິດກາເຟເປັນສິນຄ້າໄດ້ 28.000 ກວ່າໂຕນ (ໝາກແດງ), ໝາກແໜ່ງໄດ້ 5 ຮ້ອຍກວ່າໂຕນ, ສາລີອາຫານສັດໄດ້ 10.000 ກວ່າໂຕນ, ມັນຕົ້ນໄດ້ 16.000 ກວ່າໂຕນ, ຖົ່ວດິນໄດ້ 9 ຮ້ອຍກວ່າໂຕນ, ຜັກກາດຫໍ່ໄດ້ 28.000 ກວ່າໂຕນ, ຜັກກະລໍ່າປີໄດ້ 85 ໂຕນ, ໝາກກ້ວຍ 3.000 ກວ່າໂຕນ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງເຊັ່ນ ດອກແຂມໄດ້ 400 ກວ່າໂຕນ, ໄມ້ປ່ອງໄດ້ 1 ຮ້ອຍກວ່າໂຕນ ແລະ ຢາງບົງໄດ້ 75 ໂຕນ.

 

ແຫລ່ງຂ່າວ:

ວຈທດ