10 ວິທີຈັດການກັບແຟນນອກໃຈ ແບບໄດ້ຜົນ

0
2161

ບັນຫາເລື່ອງແຟນນອກໃຈ ເປັນບັນຫາໜຶ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນນີ້ ເພາະບາງຄົນເມື່ອມີແຟນແລ້ວ ແຕ່ກໍບໍ່ມີຄຳວ່າ ພໍ ຈັກເທື່ອ ຈຶ່ງເກີດມີການນອກໃຈ ຫຼືມີນ້ອຍມີໃຫຍ່ເກີດຂຶ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ມື້ນີ້ລາວໂພສຕ໌ ຈຶ່ງມີວິທີຈະມາຈັດການກັບແຟນທີ່ນອກໃຈ ແບບໄດ້ຜົນມາຝາກກັນ

  1. ບໍ່ຄວນເອົາເລື່ອງນີ້ໄປບອກໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້: ບັນຫານີ້ເປັນເລື່ອງຂອງເຈົ້າສອງຄົນ ບໍ່ຄວນເອົາເລື່ອງນີ້ໄປບອກໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ແຟນເສຍໜ້າ ຫຼືເຂົາອາດອາຍຄົນອື່ນ ເຖິງແມ່ນເຈົ້າກັບເຂົາຈະດີກັນແລ້ວກໍຕາມ
  2. ຫັນໜ້າລົມກັນດ້ວຍເຫດຜົນ: ສາເຫດຂອງການນອກໃຈ ສ່ວນໜຶ່ງມາຈາກບັນຫາ ລະຫວ່າງເຈົ້າ ແລະເຂົາ ເຊິ່ງເຈົ້າເອງອາດມີຂໍ້ເສຍໃນບາງສິ່ງ ຄວນຫັນໜ້າມາລົມກັນດ້ວຍເຫດ ແລະຜົນ ເພື່ອປັບຄວາມຮູ້ສຶກເຂົ້າຫາກັນ
  3. ເອົາໃຈໃສ່ຕົນເອງຫຼາຍຂຶ້ນ: ຕ້ອງໝັ່ນດູແລຕົນເອງຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ຄົນຮັກບໍ່ນອກໃຈ ເພາະສາເຫດໜຶ່ງຂອງການນອກໃຈ ແມ່ນມາຈາກການບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຕົວເອງຂອງເຈົ້າເອງກໍເປັນໄດ້
  4. ຢ່າປະຊົດຊີວິດ: ຄວນວາງຕົວເອງໃຫ້ມີຄຸນຄ່າ ຢ່າຄິດເຮັດໃສ່ຄົນຮັກ ດ້ວຍວິທີດຽວກັນ ຄືການມີຄົນໃໝ່ ເພາະວິທີນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເປັນຝ່າຍເລືອກໄປຫາຄົນອື່ນ
  5. ການໃຫ້ອະໄພ: ເຖິງແມ່ນວ່າ ການໃຫ້ອະໄພຈະເປັນການຍາກ ແຕ່ຖ້າການທີ່ເຮົາເລືອກ ທີ່ຈະຮັກໃຜຄົນໜຶ່ງ ແລະຈະຮັກກັນໄປດົນໆ ກໍຄວນໃຫ້ອະໄພກັບຄົນທີ່ຕົນຮັກ ເພາະເຂົາເອງກໍເປັນພຽງຄົນທຳມະດາ ຕ້ອງມີຜິດພາດບາງຄັ້ງ
  6. ບໍ່ຄວນເວົ້າເລື່ອງອະດີດຂອງກັນ ແລະກັນ: ການເອົາເລື່ອງອະດີດ ທີ່ບໍ່ດີຂອງອີກຝ່າຍມາເວົ້າ ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຜິດກັນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ
  7. ຢ່າລະແວງຫຼາຍເກີນໄປ: ການລະແວງຫຼາຍເກີນໄປ ກໍບໍ່ດີປານໃດ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ອີກຝ່າຍຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ມີຄວາມໄວ້ໃຈໃຫ້ກັນ, ບາງຄັ້ງອາດເກີດການເບື່ອ ແລະລຳຄານ ເພາະຮັກກັນຕ້ອງເຊື່ອໃຈກັນຈະດີກວ່າ
  8. ເຈົ້າຄືສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດໃນຊີວິດ: ເຈົ້າຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຂົາເຫັນວ່າ ເຈົ້າເປັນຜູ້ຍິງທີ່ມີຄ່າ ແລະເໝາະທີ່ຈະເປັນພັນລະຍາ ແລະແມ່ຂອງລູກໃນອະນາຄົດໄດ້ດີທີ່ສຸດ
  9. ຫ້າມໃຊ້ວິທີຮຸນແຮງເດັດຂາດ: ບໍ່ຄວນລຸກຂຶ້ນມາອາລະວາດ ຫຼືທຳຮ້າຍຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ ເພາະຕ້ອງການແກ້ແຄ້ນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເຈັບປວດ ເພາະມັນບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແຕ່ມັນຈະເຮັດໃຫ້ບັນຫາໃຫຍ່ກວ່າເດີມອີກ
  10. ຢ່າໂວຍວາຍ: ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ອາລົມຫຶງຫວງ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໂວຍວາຍອອກມາ ຫຼືໃຫ້ຄວາມເສຍໃຈເຮັດໃຫ້ເຈົ້າ ຕັດສິນໃຈຜິດໆອອກໄປ ເພາະເລື່ອງແບບນີ້ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດກັນໄດ້

ຕິດຕາມເລື່ອງດີດີເພຈຊີວິດແລະຄວາມຮັກ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!

ifram FB ເພຈທ່ຽວເມືອງລາວ Laotrips