ກອງປະຊຸມສະຖິຕິທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2016

0
1645

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 26 – 27 ມັງກອນ 2017ນີ້ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຖິຕິປະຈຳປີ ທົ່ວປະເທດ ປີ 2016 ຢ່າງເປັນທາງການ , ທີ່ໂຮງແຮມ ເມືອງແທັງ ລັກເຊີຣີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ສະໄໝຈັນ ບຸບຜາ ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ) ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ແລະບັນດາຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມສະຖິຕິປະຈຳປີ ໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ສະຫຼຸຸບຕີລາຄາ ຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ ງານຂອງລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງ ຊາດໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ໄດ້ມີຜົນສຳເລັດໃນຫຼາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນດ້ານການປັບປຸງການ ຈັດຕັ້ງຂອງລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ທັງສອງສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ, ດ້ານນິຕິກຳສະຖິຕິ, ການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດກໍຄືການລະດົມການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນການຜະລິດ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນ ສະຖິຕິທາງການໃຫ້ແກ່ການສ້າງ ແລະ ຕີລາຄາໝາກຜົນ ຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ ຂອງປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຊຶ່ງກອງປະຊຸມ ໃນຄັ້ງນີ້ ຈະໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການນຳກັນ.

ກ່ຽວກັບແຜນວຽກຈຸດສຸມຂອງວຽກງານສະຖິຕິ ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອໃຫ້ມີການປັບປຸງລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ຮັບປະກັນໃຫ້ສາມາດຜະລິດ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນ ສະຖິຕິທາງການໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ເພື່ອຮັບ ໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການຕິດຕາມຄວາມ ຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງແຜນ ພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (ປີ 2016-2020) ແລະ ອື່ນໆ

ຂ່າວ: ໜັງສືພິມ ປະຊາຊົນ