ອາການ ແລະ ແນວທາງປ້ອງກັນການເກີດພາວະປະສາດຫູເສື່ອມ

ພາວະຫູເສືອມ ຄື ພາວະທີ່ເກີດການໄດ້ຍິນຫຼຸດລົງ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຍິນເລີຍ ສ່ວນຫຼາຍມັກເກີດກັບຄົນສູງອາຍຸທີ່ຮ່າງກາຍເສື່ອມໄປຕາມການເວລາ ມັນກໍ່ຈະຄ້າຍກັບກັບໂຣກສາຍຕາສັ້ນ ເມື່ອອາຍຸຫຼາຍຂຶ້ນ ນີ້ຖືວ່າເປັນໂຣກປົກກະຕິ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ກັບທຸກຄົນ ມັນຂຶ້ນກັບການດູແລຮັກສາຕົນເອງ ແຕ່ຈະມີບາງພາວະທີ່ອາດຈະເກີດອາການຫູເສື່ອມເນື່ອງຈາກການຮັບຟັງສຽງດັງເປັນເວລາດົນໆ ຕົວຢ່າງ: ໄວໜຸ່ມທີ່ມັກໃສຫູຟັງແລ້ວເປີດເພງດັງໆ ຫຼື ອາດເກີດຈາກການໄດ້ຮັບເຊື້ອໄວຣັສ, ການເກີດອຸບັດຕິເຫດ ກໍ່ມີສ່ວນທີ່ເຮັດໃຫ້ປະສາດຫູເສື່ອມໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.

ອາການທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຊັດເຈນ ຄື ເວລາຢູ່ຫ້ອງມິດໆ ເຊັ່ນ: ເວລານອນຈະໄດ້ຍິນສຽງຊ່າໆ ຫຼື ມີສຽງດັງຢູ່ໃນຫູຄ່ອຍໆ ແຕ່ຈະຮູ້ສຶກປວດຫູ ແລະ ກໍ່ປວດເພີ່ມຂຶ້ນຕາມລຳດັບຄວາມດັງຂອງສຽງ ຈົນກາຍເປັນອາການຄົນຫູອື້, ຫູກາຍ, ຫູຕິງ ຫຼື ມີອາການປວດຫູ ຫາກຄົນທີມີອາການແບບນີ້ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານກຳລັງເປັນໂຣກຫູເສື່ອມນັ້ນເອງ

ສຳລັບແນວທາງປ້ອງກັນນັ້ນ ຄວນຫຼີກລ່ຽງສະຖານທີ່ທີ່ມີສຽງດັງ, ງົດການໃຊ້ຫູຟັງ ສ່ວນແນວທາງໃນການຮັກສາທາງການແພດນັ້ນແມ່ນບໍ່ມີຫົນທາງຮັກສາໃຫ້ຫາຍຂາດ ມີແຕ່ວິທີການບັນເທົາອາການໃຫ້ຫຼຸດລົງເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງແາດມີທັງການກິນຢາ ການກິນວິຕາມິນ ແລະ ໃຊ້ເຄື່ອງຊ່ວຍຟັງແມ່ນເປັນວິທີທີ່ນິຍົມເຮັດທີ່ສຸດ

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: http://www.thaihealth.or.th/

ສຳຫຼັບທ່ານທີ່ຮັກສຸຂະພາບ ຕິດຕາມເລື່ອງດີດີ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!