6 ສັນຍານທີ່ບອກວ່າຄວນພໍກັບຄວາມຮັກຄັ້ງນີ້

 

  1. ເຈົ້າກໍາລັງຮ້ອງຂໍຄວາມຮັກ ແລະຮຽກຮ້ອງຄວາມສົນໃຈຈາກອີກຝ່າຍ: ເຮົາຄວນໄດ້ຮັກຄວາມຮັກຈາກຄົນທີ່ເຮົາຮັກໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອ້ອນວອນ ຫຼືຮ້ອງຂໍ
  2. ເຈົ້າບໍ່ສາມາດເປັນໂຕຂອງໂຕເອງໄດ້: ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກທີ່ຈະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ອີກຝ່າຍປະທັບໃຈ ແຕ່ກໍບໍ່ຄວນຮູ້ສຶກແບບນັ້ນຕະຫຼອດເວລາ ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມສໍາພັນທີ່ຢັ້ງຢືນ ຫາກບໍ່ສາມາດຮ້ອງຂໍໃນສິ່ງທີ່ຕ້ອງການໄດ້ ຫຼືບໍ່ສາມາດເປັນໂຕຂອງໂຕເອງໄດ້ ພຽງເພາະຢ້ານວ່າອີກຝ່າຍຈະຖີ້ມໄປ
  3. ເຂົາບໍ່ເຄີຍຊວນເຈົ້າໄປໃສເລີຍ: ຈື່ໄວ້ວ່າມິດຕະພາບ, ຄວາມຮັກ, ເວລາ ແລະໝູ່ເພື່ອນ ຄືຂອງຂວັນອັນສໍາຄ່າໃນຊີວິດ ບໍ່ແມ່ນພາວະ ແລະສົມຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດດີ ແຕ່ຖ້າຄູ່ຮັກບໍ່ເຄີຍພາໄປໃສ ຫຼືພາປີກຕົວອອກຈາກສັງຄົມ ຄວນຢຸດໄດ້ແລ້ວ
  4. ເຈົ້າຮັບຜິດແທນອີກຝ່າຍສະເໝີ
  5. ເຈົ້າເປັນຜູ້ໃຫ້ຢູ່ຝ່າຍດຽວ: ຄວາມຮັກຄວນສະແດງອອກດ້ວຍການກະທໍາ ບໍ່ແມ່ນວ່າພຽງແຕ່ຄໍາເວົ້າ ແລະຄວນໃຈກົງກັນທັງສອງຝ່າຍ ບໍ່ແມ່ນວ່າເຈົ້າໃຫ້ຄວາມຮັກກັບເຂົາໄປເຕັ 100 ແຕ່ເຂົາໃຫ້ກັບມາພຽງ 20%
  6. ເຈົ້າຕົວະຕົນເອງວ່າກໍາລັງມີຄວາມສຸກຢູ່