ອາການທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນກັບເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ ຫາ 3 ເດືອນ

ຕັ້ງແຕ່ການຖືພາຈົນເຖິງຫຼັງເກີດລູກ ແມ່ມືໃໝ່ ອາດກັງວົນກັບອາການຕ່າງໆ ທີ່ອາດເກີດກັບລູກນ້ອຍ ແຕ່ບາງອາການກໍ່ຖືເປັນອາການທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ ເຊິ່ງເປັນອາການທີ່ບໍ່ໜ້າເປັນຫວ່ງຫຼາຍ ເຮົາມາເບິ່ງອາການທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ກັບ ເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ຫາທາງຮັບມືກັບອາການເຫຼົ່ານີ້ກັນດີກວ່າ.

1. ອາການເອິກ: ຖືເປັນອາການປົກກະຕິສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈາກການດູດນົມຫຼາຍ ຫຼື ດູດນົມໄວຈົນເກີນໄປ ແກ້ດ້ວຍການອຸ້ມລູກພາດບ່າ ຫຼື ອຸ້ມນັ່ງໄລ່ລົມ

2. ອາການສະດຸ້ງ ຜະຫວາ: ເປັນອາການປົກກະຕິທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ກັບເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ ຖ້າລູກນ້ອຍມີອາການແບບນີ້ແມ່ຄວນໃຫ້ລູກນອນທ່າ ຕະແຄງ ຫຼື ເອົາຜ້າຫົ່ມບາງໆ ພາດໂຕໄວ້ ລູກຈະໄດ້ຫຼຸດອາການນອນສະດຸ້ງ

3. ອາການເອ໊ຍນົມ:​ ເນື່ອງຈາກວ່າກະເພາະຂອງລູກຍັງທຳງານໄດ້ບໍ່ເຕັມທີ່ ສະນັ້ນແມ່ຄວນອຸ້ມລູກພາດບ່າ ຫຼື ນັ່ງທຸກຄັ້ງຫຼັງດູດນົມແລ້ວ

4. ລີ້ນຂາວ: ເນື່ອງຈາກລູກນ້ອຍກິນແຕ່ນົມ ຈິ່ງເກີດຝ້າຂາວທີ່ລີ້ນ ສະນັ້ນຄວນເອົາຜ້າສະອາບຈຸ່ມນ້ຳອຸ່ນ ແລ້ວເຊັດລູກໃຫ້ລູກເບົາໆ ເພື່ອເຊັດຄາບນົມທີ່ເກາະລີ້ນລູກອອກ

5. ຜື່ນຜ້າອ້ອມ:​ ເກີດຈາກຄວາມຊຸ່ມໃນການໃສ່ຜ້າອ້ອມ ຫຼື ແພມເພີດດົນເກີນໄປ ຫຼື ອາດແພ້ແພມເພີດ ສະນັ້ນຄວນໃຫ້ຜິວລູກແຫ້ງຢູ່ຕະຫຼອດ ບໍ່ຄວນໃຫ້ລູກໃສຜ້າອ້ອມເປັນເວລາດົນ

6. ອາການທ້ອງອືດ: ເດັກນ້ອຍທີ່ດື່ມນົມແມ່ຢ່າງດຽວ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຖ່າຍທຸກມື້ກໍ່ໄດ້ ເພາະນົມແມ່ຍ່ອຍງ່າຍລູກດູດຊຶມໄດ້ໝົດບໍ່ເຫຼືອກາກໃຫ້ຂັບຖ່າຍອອກມາ ສ່ວນເດັກນ້ອຍທີ່ກິນປະສົມຫາກເກີດອາການທ້ອງອືດແມ່ຄວນຫຼຸດປະລິມານໃນການຊົງນົມໃຫ້ລູກດື່ມໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: http://women.thaiza.com/
ຕິດຕາມນານາສາລະ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!